Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Porovnanie výdajov na potraviny tradične a alternatívne sa stravujúcich spotrebiteľov
Autor: Bc. Adam Pružinec
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie výdajov na potraviny tradične a alternatívne sa stravujúcich spotrebiteľov
Abstrakt:Pružinec Adam: Porovnanie výdajov na potraviny tradične a alternatívne sa stravujúcich spotrebiteľov.- Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu. Katedra ekonomiky. Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc . Nitra: FEM SPU. 2018. Cieľom bakalárskej práce je určiť výšku výdajov vynaložených na stravovanie tradičných spotrebiteľov a spotrebiteľov vyznávajúcich alternatívne spôsoby stravovania. Následne tieto hodnoty porovnať a určiť, ako sa líši výška nákladov v závislosti od spôsobu stravovania. V práci porovnávame tradičný spôsob stravovania s alternatívnymi spôsobmi, ktoré sa od tradičného líšia, či už z dôvodu vlastného presvedčenia daných skupín spotrebiteľov alebo z dôvodu nevyhnutnosti zmeny jedálničku zapríčinenej zdravotnými problémami. Za alternatívnu skupinu spotrebiteľov sme použili vegetariánov, semi-vegetariánov, celiatikov a osoby s laktózovou intoleranciou. Práca je štruktúrovaná do štyroch kapitol. V prvej kapitole sme sa zaoberali teoretickým vymedzením daných pojmov, trhom s potravinami slovenským spotrebiteľom a definovali sme si všetky skupiny alternatívnych spotrebiteľov. V druhej kapitole sme si určili ciele bakalárskej práce. V ďalšej kapitole sme si určili metodické postupy použité pre splnenie cieľa práce. V poslednej časti práce je obsiahnutá samotná analýza daných údajov a prepočet výdajov na potraviny pre všetky určené skupiny spotrebiteľov. Vychádzali sme z doporučeného množstva potravy, založeného na výživovej pyramíde pre každú skupinu zastávajúcu určitý alternatívny spôsob stravovania. Taktiež muselo byť splnené doporučené množstvo prijatých kalórií na jeden deň. Určili sme si tiež výšku výdajov pre ideálneho spotrebiteľa, ktorý sa pri nákupe potravín neorientuje iba cenami, ale jeho prvoradým cieľom je mať splnené výživové predpoklady svojej stravy. Dôraz bol kladený aj na výživové hodnoty prijaté v jednom dni. Určili sme si, či je skutočne domnienka, že zdravšie stravovanie je drahšie, pravdivá. Ceny boli určené na základe štatistických údajov a zameriavajú sa na územie Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:výdaje, spotreba, alternatívne stravovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene