Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Faktory návštevnosti divadla
Autor: Ing. David Kríž
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Mgr. art. Rudolf Geri
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Faktory návštevnosti divadla
Abstrakt:V bakalárskej práci sa venujem problematike návštevnosti vybraného divadla. V práci sa zaoberám a riešim vybrané faktory, o ktorých predpokladám, že majú významný vplyv na návštevnosť podujatí organizovaných divadlom. Práca je rozdelená do niekoľkých častí. V prvom rade sa zaoberám rozdelením a definovaním divadiel. V teoretickej časti práce uvádzam viacero definícií divadla z rôznych období. Taktiež uvádzam výskumy, ktoré sa venujú zisťovaniu faktorov ovplyvňujúcich návštevu rôznych voľno časových podujatí, ako sú návštevnosť Národného parku Danube Floodplains, návštevnosť národnej futbalovej ligy v Severnej Amerike a návštevnosť Major League Baseball na Floride. Ďalej v práci uvádzam informácie o ankete a dotazníku, ktorý som použil na zozbieranie informácií od respondentov. V praktickej časti sa zaoberám vyhodnocovaním údajov a zisťovaním dôležitosti jednotlivých faktorov návštevnosti divadelných podujatí.
Kľúčové slová:divadlo, faktory, návštevnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene