Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Príjmová diferenciácia domácností
Autor: Bc. Simona Krištofíková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príjmová diferenciácia domácností
Abstrakt:KRIŠTOFÍKOVÁ, Simona: Príjmová diferenciácia domácností. Bakalárska práca. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu. Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. Hlavným cieľom je zistiť príjmovú diferenciáciu domácností na Slovensku. To znamená zistiť, aký priemerný disponibilný mesačný príjem, pripadá na slovenskú domácnosť za posledných jedenásť rokov. Kde celkový disponibilný príjem domácnosti, ktorý môže spotrebiteľ využiť na uspokojenie svojich potrieb, vzniká po odpočítaní pravidelných daní z majetku, pravidelných transferov medzi domácnosťami (napr. výživné), daní z príjmu a príspevkov na sociálne poistenie. Avšak výška disponibilného príjmu je obmedzená, preto sa spotrebiteľ musí rozhodovať medzi jednotlivými spotrebnými tovarmi a službami, pričom si vyberá tie tovary a služby, ktoré sú preňho najužitočnejšie a najefektívnejšie. Vývoj príjmov sme vypočítali pomocou popisných charakteristík. Príjmovú diferenciáciu domácností na Slovensku sme zisťovali podľa krajov za sledované obdobie jedenástich rokov, kde sme sledovali medziročné zmeny príjmu (zvyšovanie, znižovanie). Pričom sme zistili, že najvyššie príjmy sú v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji, naopak najnižie príjmy sú v Prešovskom a Košickom kraji. Avšak, pri sledovaní príjmov z hľadiska vybraného kraja, môžeme vidieť, že príjmy sa z roka na rok zvyšujú, ale aj klesajú.
Kľúčové slová:príjmová diferenciácia, príjmy, výdavky, domácnosti, disponibilný príjem

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene