Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ceny a cenová politika v podmienkach agrokomplexu
Autor: Ing. Martina Horská
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Hošková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ceny a cenová politika v podmienkach agrokomplexu
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je priblížiť problematiku cenovej politky, metód cenovej politiky a analyzovať ceny a cenovú politiku v podniku Agrokomplex Výstavníctvo Nitra. Prvá časť práce obsahuje teoretický úvod do problematiky a súhrn názorov odborníkov na problematiku cien a cenovej politiky. Sú v nej definované pojmy ako cena, cenová politika, tvorba cien, faktory ovplyvňujúce cenu a cenové stratégie. K splneniu hlavného cieľa diplomovej práce prispievajú analýzy vykonané v druhej časti práce. Cenová politika je analyzovaná s prihliadnutím na faktory ktoré ju ovplyvňujú. Súčasťou práce je analýza cien vstupného a parkovného pre výstavy organizované podnikom Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, analýza tržieb, analýza návštevnosti, analýza cien plôch a vplyv návštevnosti na vývoj cien za prenajímané plochy. Práca je rozdelená na päť hlavných kapitol, pričom sa kapitoly ďalej delia na niekoľko podkapitol, ktoré podrobnejšie rozpracúvajú problematiku cien a cenovej politiky a spolu umožňujú komplexnejší pohľad na cenovú politiku v podmienkach Agrokomplexu. Priebeh, postupy a závery skúmania sú zhrnuté a vyhodnotené v závere práce.
Kľúčové slová:ceny, cenová politika, výstavy, Agrokomplex

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene