Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Proces prípravy, náboru, realizácia veľtrhov a výstav
Autor: Ing. Ondrej Janšik
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Jarmila Lukáčová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Proces prípravy, náboru, realizácia veľtrhov a výstav
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá procesom prípravy, náboru a realizáciou veľtrhov a výstav v organizácií Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Samotná práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je teoretická a sú v nej spracované názory domácich aj zahraničných autorov ohľadom danej problematiky, jej obsah je zameraný na definovanie veľtrhov a výstav, ich typológiu a proces prípravy z pohľadu organizátora. Druhá časť je rozdelená do troch podkapitol. Prvá podkapitola je venovaná charakteristike podniku Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, predmetu podnikania, cieľom a najvýznamnejším výstavám, ktoré spoločnosť organizuje. Druhá podkapitola je venovaná samotnému procesu prípravy veľtrhu Nábytok a bývanie. Táto časť je najdôležitejšia, pretože prispieva najviac k splneniu hlavného cieľa práce. V tretej podkapitole sú zverejnené štatistiky Veľtrhu Nábytok a bývanie za rok 2015, ciele spoločnosti do budúcna a taktiež prognóza vystavovateľov a návštevníkov daného veľtrhu za pomoci matematicko-štatistických metód. V závere práce sú zahrnuté výsledky práce ako aj odporúčania na zlepšenie.
Kľúčové slová:veľtrhy a výstavy, proces prípravy, vystavovateľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene