Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza determinantov spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
Autor: Ing. Linda Szabóová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza determinantov spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je analyzovať determinanty vplývajúce na rozhodovanie spotrebiteľov na trhu potravín. Zdrojom informácií boli údaje získané z databázy Štatistického úradu SR, Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a z bibliografie uvedenej v zozname použitej literatúry. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. Prvá časť je venovaná teoretickým poznatkom, kde analyzujeme súčasný stav riešenej problematiky týkajúce sa spotrebiteľov, faktorov, príjmov a výdavkov domácností. V ďalšej časti sa zameriavame na analýzu vývoja čistých peňažných príjmov a výdajov na potraviny, spotreby a cien jednotlivých druhov ovocia a zeleniny a objasnením dotačnej politiky v oblasti ovocia a zeleniny. Posledná časť je venovaná samozásobovaniu, analýze závislosti peňažných výdajov na potraviny od miery inflácie a zamestnanosti, ako aj odhadu funkcie dopytu po jednotlivých druhoch ovocia a zeleniny.
Kľúčové slová:spotrebiteľ, príjmy, výdaje, spotreba ovocia, spotreba zeleniny, ceny ovocia, ceny zeleniny, inflácia, zamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene