Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analysis of demand and supply of the selected commodity in Slovak Republic
Autor: Ing. Eliška Behúlová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analysis of demand and supply of the selected commodity in Slovak Republic
Abstrakt:The basic objective of diploma thesis is to describe the present state and development of pork meat in Slovakia. The first chapter is concerning about the theoretical backround and opinions of authors to the topic. In the next chapter we are focused to set the basic and partial objectives. To fulfill objectives we used methods of analysis, compare, graphic and mathematic-statistic methods. The third chapter is about the method used to evaluate behavior of economic subjects on the pork meat market in Slovak republic. In own work we are focused on the market analysis and its development in period of few years, in which we are focused on the production and consumption of pork meat, as well as development of prices and international market. The production of pork meat in Slovakia is decreasing in last years compared to beginning of century. The consumption is developing under recommended consumption. The development of individual parameters is interpreted by tables, graphs and verbal expression. In second part of own work we were looking for factors that influence demand and supply of pork meat most. At the end of work we evaluate results of our own work.
Kľúčové slová:pork meat, agrarian market, demand, supply

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene