Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti spracovania a využitia bioodpadu ako jedného z aspektov trvalo udržateľného poľnohospodárstva
Autor: Ing. Monika Mikovcová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Mgr. Radoslav Oliver Košík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti spracovania a využitia bioodpadu ako jedného z aspektov trvalo udržateľného poľnohospodárstva
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou odpadového hospodárstva, konkrétne využitím biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v poľnohospodárstve ako súčasť zložky organického hnojiva, kompostu. Zároveň hodnotí situáciu alternatívneho systému poľnohospodárstva na Slovensku, pričom cieľom je navrhnúť takú spoluprácu poľnohospodárov so zariadeniami spoločného stravovania, resp. so školskými jedálňami, ktorá je ekonomicky a ekologicky výhodná pre obe strany a vedie k udržateľnému poľnohospodárstvu. Obsahom prvej časti sú teoretické poznatky týkajúce sa princípov alternatívneho systému poľnohospodárstva a jeho porovnania s konvenčným poľnohospodárstvom, ďalej ekonomiky ekologického poľnohospodárstva na Slovensku, ekologického poľnohospodárstva ako udržateľného poľnohospodárstva a legislatívy odpadového hospodárstva, konkrétne biologicky rozložiteľného odpadu na Slovensku. V ďalšej časti sa autor zaoberá situáciou ŽP a vývojom vzniku, triedenia a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, alternatívou spracovania biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu do kompostu a analyzuje situáciu nakladania s kuchynským odpadom v školských jedálňach a nákladov s tým spojených. Ďalej identifikuje podmienky alternatívneho systému poľnohospodárstva na Slovensku na základe silných, slabých stránok, hrozieb a príležitostí analyzovaných prostredníctvom informácií získaných od integrovaného poľnohospodára. Následne navrhuje spoluprácu poľnohospodárov pri súčasných podmienkach so školskými jedálňami na základe zavedenia a používania modernej technológie, elektrického kompostéra na spracovanie kuchynského odpadu, ktorá znižuje náklady na zber kuchynského odpadu, poskytuje farmárom kvalitnú zložku hnojiva a redukuje vznik biologicky rozložiteľného odpadu. Zároveň takáto spolupráca smeruje k prosperite a rozvoju udržateľného poľnohospodárstva.
Kľúčové slová:biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, odpadové hospodárstvo, zariadenie školského stravovania, kompost, alternatívny systém poľnohospodárstva, udržateľné poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene