Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Životné prostredie ako faktor kvality života
Autor: Bc. Iveta Danišová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Životné prostredie ako faktor kvality života
Abstrakt:Životné prostredie je všade okolo nás a preto je dôležité, aby sme zachovali jeho kvalitu, ktorá výrazne ovplyvňuje aj náš život. Kvalita života a životné prostredie spolu veľmi úzko súvisia a preto nemôžeme tieto dva pojmy chápať oddelene. Predkladaná bakalárska práca je zameraná na problematiku životného prostredia ako faktora kvality života. Hlavnou myšlienkou je analýza faktorov, ktoré vplývajú na ochranu životného prostredia a identifikácia jednotlivých zvolených indikátorov. V prvej časti práce sú zosumarizované teoretické poznatky o súčasnom stave k danej problematike. V praktickej časti sme identifikovali ekonomické aspekty a ich vplyv na kvalitu života. Hlavným zameraním práce bolo na základe zvolených indikátorov zisťovať ako sa menila ich výška v jednotlivých rokoch.
Kľúčové slová:životné prostredie , kvalita života , ekonomické nástroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene