Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zdravie ako faktor kvality života
Autor: Bc. Veronika Szegényová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zdravie ako faktor kvality života
Abstrakt:Cieľom predloženej bakalárskej práce je bližšie zistiť ako na kvalitu života vplývajú výdaje na zdravotnú starostlivosť. Práca je zložená z dvoch častí. V prvej časti je vypracovaný teoretický prístup k téme zdravie ako faktor kvality života. Obsahuje teoretické vymedzenie pojmov ako je kvalita života, historický vývoj kvality života, dimenzie kvality, meranie kvality, zdravie, výdavky na zdravotnú starostlivosť. Súčasťou prvej časti je aj zhodnotenie súčasného stavu riešenej problematiky. V teoretickej časti boli využité citácie od domácich ale aj zahraničných autorov. Druhú časť práce tvorí vlastná práca, ktorá sa skladá z niekoľkých častí. V prvej časti ide o porovnávanie jednotlivých výdavkov na zdravotnú starostlivosť medzi krajinami sveta. Ďalšia časť je venovaná výdavkom na zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike podľa funkcie a zdroja poskytovania, ďalej posúdenie vývoja čistých peňažných výdavkov na zdravie podľa ekonomického postavenia prednostu domácností. V praktickej časti sme čerpali údaje zo Štatistického úradu Slovenskej republiky a z OECD. Na základe získaných údajov sú zostrojené tabuľky, ktoré sú slovne interpretované.
Kľúčové slová:kvalita života, výdavky, zdravotná starostlivosť, zdravie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene