Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Materiálne životné podmienky ako jeden z dôležitých aspektov kvality života obyvateľstva
Autor: Ing. Zuzana Chlebanová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Mária Urbánová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Materiálne životné podmienky ako jeden z dôležitých aspektov kvality života obyvateľstva
Abstrakt:Cieľom našej práce je kvantifikovať vývoj materiálnych životných podmienok na Slovensku, ktoré patria ku kvalite života. Na základe preštudovaných teoretických poznatkov sme v prvej kapitole opísali históriu a definovanie kvality života, jej dimenzie, faktory, ktoré ju ovplyvňujú, jej meranie a štatistiku príjmov a životných podmienok. Za teoretickým vymedzením uvedených pojmov určíme cieľ a metodiku záverečnej práce. Následne vo vlastnej práci kvantifikujeme vývoj materiálnych životných podmienok na Slovensku v období od roku 2005 po rok 2015. Vo vlastnej práci zhotovíme aj regresný model, ktorým dokážeme ako na mieru rizika chudoby vplývajú vybrané makroekonomické ukazovatele - HDP, inflácia a nezamestnanosť, a index HDI. Výber ukazovateľov veľmi úzko súvisí s chudobou. Tá je podľa nášho názoru najsledovanejšou z materiálnych podmienok života. Závislosť medzi týmito údajmi zhodnotíme aj korelačnou analýzou. V závere práce zhodnotíme naše zistené poznatky a určíme odporúčania a návrhy na zlepšenie materiálnych podmienok života v našej krajine.
Kľúčové slová:materiálne životné podmienky, kvalita života, miera rizika chudoby, regresná analýza, korelačná analýza, hrubý domáci produkt, nezamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene