Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zamestnanie ako faktor kvality života
Autor: Ing. Miroslava Salanciová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zamestnanie ako faktor kvality života
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je skúmanie zamestnania ako faktora kvality života. Každý vníma kvalitu života inak, ale zamestnanie predstavuje jeden z hlavných indikátorov, ktoré ju ovplyvňujú. Na začiatku sú vymedzené pojmy, ktoré súvisia s danou témou ako je zamestnanie, kvalita života, kvalita pracovného života. Po teoretickej časti nasleduje stanovenie cieľov a metód, ktorými stanovené ciele dosiahneme. Hlavnou časťou práce je samotná analýza a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Za hlavný ukazovateľ kvality života môžeme považovať index ľudského rozvoja, s ktorým sme porovnali hlavné indikátory zamestnania, ako je miera zamestnanosti, miera nezamestnanosti a pracujúci v noci. Prácou chceme poukázať na fakt, že zamestnanie nie je len status človeka, ale predstavuje aj jeho celkovú spokojnosť.
Kľúčové slová:miera zamestnanosti, vzdelanie, kvalita života, zamestnanie, miera nezamestnanosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene