Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
Autor: Ing. Ildikó Kiššová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti v SR
Abstrakt:Nezamestnanosť je aktuálnou témou, pretože zasahuje nielen Slovenskú republiku ale celý svet. To je dôvod prečo sa naša diplomová práca zameriava na posúdenie ekonomických a sociálnych dôsledkov nezamestnanosti na Slovensku. Túto prácu sme rozdelili do štyroch častí. V prvej časti práce sa zaoberáme s poznatkami a názormi od slovenských a zahraničných autorov, ktorí sa danou problematikou nezamestnanosti zaoberajú. V ďalšej časti je naším hlavným cieľom hlbšie pochopiť problematiku nezamestnanosti a zhodnotiť sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti v Slovenskej republike. V tretej časti uvádzame metodické postupy použité pri vypracovaní práce. V štvrtej časti resp. vo vlastnej práci charakterizujeme analýzu nezamestnanosti obyvateľstva podľa vzdelania, veku obyvateľstva a krajov na Slovensku. Zaoberáme sa s ekonomickými dôsledkami nezamestnanosti, s vývojom HDP a jeho vplyvom na nezamestnanosť, s výdavkami na nezamestnaných a analyzujeme štátny rozpočet. Na konci našej práce resp. v závere navrhneme možné riešenia nezamestnanosti v Slovenskej republike.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, zamestnanosť, vývoj, ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene