Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Voľný čas ako faktor kvality života
Autor: Bc. Ján Karaš
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Voľný čas ako faktor kvality života
Abstrakt:Voľný čas je jedným z dôležitých faktorov kvality života. A práve preto sa predkladaná bakalárska práca zaoberá analýzou vplyvu voľného času na kvalitu života rôznych vekových skupín obyvateľstva okresu Stará Ľubovňa, čo je aj jej hlavným cieľom. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti definujeme kvalitu života, metódy merania kvality života, voľný čas, históriu voľného času a funkcie voľného času. V praktickej časti sme analýzou prieskumu, ktorý bol realizovaný pomocou dotazníkovej metódy a riadených rozhovorov v okrese Stará Ľubovňa chceli zistiť, čo si ľudia predstavujú po pojmom voľný čas, ako využívajú voľný čas a aké informácie o možnostiach voľného času im v okrese chýbajú.
Kľúčové slová:kvalita života , vymedzenie základných pojmov kvality života, metódy merania kvality života, definícia voľného času, funkcie voľného času

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene