Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
Autor: Ing. Zuzana Némethová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je posúdiť ako vplýva príjmová diferenciácia domácností Slovenskej republiky na ich spotrebné rozhodnutia. V prvej časti práce sa oboznamujeme s teoretickými poznatkami k danej problematike prostredníctvom domácej a zahraničnej literatúry. Vo vlastnej práci analyzujeme vplyv príjmov na výdavky domácností, pričom kľúčovým kritériom pri posudzovaní tohto vplyvu je rozdelenie domácností podľa kvartilu príjmu. Zdrojom údajov je Štatistický úrad SR, odkiaľ čerpáme potrebné dáta v súvislosti so sledovaným obdobím v rokoch 2007 – 2017. V závere práce zisťujeme, či v jednotlivých kvartiloch príjmu existuje závislosť medzi príjmami a spotrebnými rozhodnutiami domácností. Vykonanou štúdiou sme dospeli k záveru, že vo všetkých kvartiloch existuje významný vplyv výšky príjmu na výdavky domácností, pričom domácnosti s najnižšími príjmami majú tendenciu utrácať viac ako domácnosti s vysokými príjmami.
Kľúčové slová:príjmová diferenciácia, spotrebné rozhodnutia, domácnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene