Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie plnenia rozpočtu vybraných obcí SR
Autor: Ing. Klaudia Némethová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie plnenia rozpočtu vybraných obcí SR
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť plnenie rozpočtov vybranej obce v sledovanom období 2014 – 2017 a priblížiť tak finančný stav tejto územnej jednotky. Prvá kapitola zobrazuje základné teoretické poznatky týkajúce sa problematiky fungovania samosprávy, ako aj samotných rozpočtov. Charakterizuje základné pojmy ako samospráva, obec, finančné hospodárenie obce, rozpočet a okrem toho sa venuje taktiež vysvetleniu rozpočtového procesu a identifikovaniu členenia tohto finančného nástroja. Nosnou časťou vlastnej práce je zhodnotenie úrovne plnenia rozpočtov mesta Levice na základe komparácie skutočne dosiahnutého stavu s plánovanou výškou rozpočtových položiek. Rozpočtová analýza je kategorizovaná na príjmovú a výdavkovú časť, čo zabezpečuje podrobnú a prehľadnú realizáciu skúmania týchto prvkov, pričom osobitnú skupinu tvoria finančné operácie. Taktiež je dôležité pripomenúť, že všetky použité údaje potrebné pre uskutočnenie analýzy sú čerpané zo Záverečných účtov mesta. Vlastná práca je okrem uvedeného zameraná na hodnotenie finančného hospodárenia mesta Levice pomocou vybraných ukazovateľov a taktiež je v nej zakomponovaný odhad budúceho vývoja príjmov a výdavkov prostredníctvom vybranej štatistickej metódy. Záver pozostáva zo súhrnu dosiahnutých výsledkov a z odporúčaní, ktoré by mali napomôcť k celkovému rozvoju mesta.
Kľúčové slová:samospráva, rozpočet, rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky, obec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene