Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zamestnanosť ako faktor kvality života
Autor: Ing. Adriana Šturmová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zamestnanosť ako faktor kvality života
Abstrakt:Za cieľ diplomovej práce sme si určili skúmanie zamestnanosti ako dôležitého faktora, vplývajúceho na kvalitu života. Zamestnanosť predstavuje jeden z hlavných faktorov, ktoré kvalitu života ovplyvňujú. Na začiatku práce sú vysvetlené pojmy, ktoré súvisia so zamestnanosťou, mierou zamestnanosti a kvalitou života. Po tejto časti nasleduje teoretická časť zameraná na stanovenie cieľov a metód. Na základe týchto metód stanovené ciele dosiahneme. Následne nasleduje hlavná časť práce, ktorá je tvorená analýzou, porovnávaním a následným vyhodnotením dosiahnutých výsledkov. Za hlavný ukazovateľ určujúci kvalitu života, sme si určili index ľudského rozvoja (HDI), s ktorého pomocou sme porovnávali hlavné zložky zamestnanosti, akými sú napríklad miera zamestnanosti a nezamestnanosti. Touto prácou chceme poukázať na to, že zamestnanosť je veľmi dôležitá pre kvalitu života človeka a jeho spokojnosť v živote.
Kľúčové slová:kvalita života, miera zamestnanosti, zamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene