Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny
Autor: Ing. Diana Šemeláková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie súčasného a budúceho stavu ekologického poľnohospodárstva a biopotravín na Slovensku v komparácií s krajinami V4. V teoretickej časti práce sme rozobrali problematiku ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a jej stručnú históriu spolu so súčasnou legislatívnou úpravou. V analytickej časti práce sme sa zamerali na vývoj a prognózu ekologického poľnohospodárstva krajín V4. Analýzou sme zistili, že vývoj výmery ekologickej pôdy, pôdy v konverzii a počtu producentov biopotravín na Slovensku rastie, avšak rastlinná a živočíšna bio produkcia, v porovnaní s krajinami V4, zaostáva. Výsledky prognózy však poukázali na to, že budúci vývoj ekologickej výroby Slovenska sa bude v nasledujúcich troch rokoch vyvíjať pozitívne. Zhodnotili sme, že Slovenská republika sa v oblasti ekologickej výroby a biopotravín posúva vpred. Napriek tomuto faktu, zostáva Slovensko v oblasti ekologickej výroby na poslednom mieste v porovnaní s ostatnými krajinami V4.
Kľúčové slová:ekologické poľnohospodárstvo, produkcia biopotravín, výmera ekologickej pôdy, bio producenti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene