Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
Autor: Ing. Sandra Földesiová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá príjmovou diferenciáciou domácností SR a jej vplyvom na spotrebné rozhodnutia. Začiatok prvej kapitoly je zameraný na teoretické poznatky o trhovom mechanizme a trhu práce a na vymedzenie domácností ako spotrebiteľov na trhu. V prvej kapitole sme ďalej definovali pojmy ako príjmy, príjmová diferenciácia a výdavky. Prvá kapitola obsahuje aj teoretické poznatky o príjmovej nerovnosti a spôsoboch jej merania. Druhá kapitola charakterizuje ciele, ktoré sme chceli v práci dosiahnuť. Tretia kapitola predstavuje metodiku práce. Praktická časť práce je delená do viacerých častí. Najprv sa orientuje na štruktúru domácností v jednotlivých krajoch. Hodnotí čisté peňažné príjmy domácností v krajoch a ich vývoj od roku 2008 do roku 2017. Pomocou Lorenzovej krivky a Gini koeficientu sa identifikovala príjmová nerovnosť domácností v krajoch SR. Druhá časť hodnotí čisté peňažné výdavky a spotrebné výdavky domácností v krajoch SR. V tejto časti sme využili regresnú analýzu ako nástroj na objasnenie vplyvu čistých príjmov na peňažné spotrebné výdavky domácností v jednotlivých krajoch.
Kľúčové slová:príjem domácností, príjmová nerovnosť, spotrebné výdavky domácností

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene