Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vzdelanie ako faktor kvality života
Autor: Ing. Zuzana Ulbríková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Mária Urbánová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdelanie ako faktor kvality života
Abstrakt:V diplomovej práci sme sa zaoberali skúmaním vzdelania a jeho vplyv na kvalitu života. Vzdelanie je jeden z podstatných faktorov, ktoré kvalitu života ovplyvňujú. V prvej časti práce sú bližšie definované pojmy vzdelanie a kvalita života. Po tejto časti nasleduje časť zameraná na stanovenie cieľov a metód. V praktickej časti sme sa zaoberali vývojom vybraných ukazovateľov v Slovenskej republike, ale aj v jednotlivých krajoch od roku 2007 do roku 2018. Vybrali sme si ukazovatele ako sú miera nezamestnanosti, miera zamestnania, priemerná mzda, ekonomicky aktívne obyvateľstvo a vzdelanie nezamestnaných a ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Ďalej sme sa venovali prognóze vzdelania a priemernej mzde. Následne sme analyzovali závislosť vybraných ukazovateľov s výdavkami na vzdelanie.
Kľúčové slová:vzdelanie, kvalita života, analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene