Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Možnosti získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít
Autor: Ing. Veronika Mojtová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Hošková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít
Abstrakt:Financovanie podnikateľských subjektov je veľmi dôležitou súčasťou ich prežitia na trhoch. V prípade nedostatku finančných zdrojov by mohlo spôsobiť podniku problémy. Financovanie predstavuje významnú časť, pričom podniky musia rozlišovať medzi vlastnými a cudzími zdrojmi. Cudzie zdroje môžu podniky získať rýchlejšie. V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme možnosťami získania cudzích zdrojov financovania podnikateľských aktivít. Pretože táto tematika je rozsiahla, zamerali sme sa na zhodnotenie možností financovania pre poľnohospodárske družstvá. Najdôležitejším zdrojom financovania týchto subjektov sú úvery. Zamerali sme sa aj na priame platby, o ktoré môžu poľnohospodári žiadať. Bakalárska práca sa skladá z viacerých kapitol a podkapitol. V prvej kapitole uvádzame úvod do danej problematiky financovania podnikateľských aktivít. Zároveň sme definovali teoretické poznatky jednotlivých autorov preštudovanej literatúry na danú tému. Hlavným cieľom je zhodnotenie a porovnanie cudzích zdrojov financovania vybraného poľnohospodárskeho subjektu. V záverečnej bakalárskej práci sa zaoberáme možnosťou financovania poľnohospodárskych subjektov pomocou úverov a priamych platieb. V našom poľnohospodárskom subjekte bol vývoj úverov ovplyvňovaný potrebou nákupu nových strojov alebo v prípade nedostatku peňazí na bežnú činnosť. Družstvo nežiada o úvery každoročne, len v prípade potreby ďaľších peňažných prostriedkov. Vývoj priamych platieb závisí od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré určuje výšku vyplácaných podpôr. Priame platby v nami vybranom subjekte majú vo všeobecnosti rastúcu tendenciu. Vykonali sme prognózu osobitnej platby na cukor, ktorá sa mierne odlišovala od dodatočne zistenej skutočnej výšky. Výsledky analýzy poukázali na to, že priame platby sú pre poľnohospodárov významné. Ich poskytovaním sa z často stratového odvetvia stáva ziskové. Sú jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú poskytovanie bankových úverov.
Kľúčové slová:cudzie zdroje, financovanie, poľnohospodárske družstvá, priame platby, úvery

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene