Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
Autor: Ing. Veronika Sýkorová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Hošková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je "Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu." Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie podnikateľských aktivít vybraného subjektu za sledované obdobie, ktoré sa týkalo rokov 2007 až 2011, taktiež zhodnotenie faktorov interného a externého prostredia vo vybranom subjekte. K dosiahnutiu uvedeného cieľa bolo potrebné získanie veľkého množstva informácií, ktoré boli čerpané z odbornej literatúry, z internetových stránok a z interných informácií vybraného podniku. Analýze bol podrobený stavebný podnik AGROSTAV HSV spol. s.r.o. Zlaté Moravce, ktorý bol založený v roku 1993. Bakalárska práca sa skladá z dvoch hlavných častí. Najskôr sme opísali a charakterizovali podnik, jeho znaky a ciele, podnikanie a okolie podniku. V druhej časti sme uviedli základnú charakteristiku, profil podniku a jeho organizačnú štruktúru. Následne sme zhodnotili podnikateľskú činnosť vybraného subjektu, vývoj nákladov a výnosov, a tiež prostredie v ktorom podnik pôsobí, čo je veľmi dôležité pre úspešné podnikanie daného podniku. Pri skúmaní podniku sme použili viaceré metódy, zamerané na prognózovanie vývoja podniku do budúcnosti a grafické zobrazenia, ktoré sa týkali tržieb, krátkodobých pohľadávok ale aj záväzkov podniku. Poslednou časťou je záver, kde sumarizujeme a hodnotíme dosiahnuté výsledky a navrhujeme riešenia pre zlepšenie podnikovej situácie a jeho postavenia na trhu.
Kľúčové slová:podnik, podnikateľ, podnikateľská činnosť, mikroprostredie, makroprostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene