Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
Autor: Ing. Kristína Dubayová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Hošková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza podnikateľských aktivít vybraného subjektu
Abstrakt:Cieľom každého podnikateľského subjektu je dosahovať z podnikateľskej činnosti čo najvyššie výnosy resp. kladný výsledok hospodárenia, prostredníctvom ktorého, získava možnosť uhrádzať vzniknuté náklady. Základom pre podnikanie je fakt, aby sa podnik vedel na trhu udržať čo najdlhšie, aby jeho hospodárenie bolo čo najefektívnejšie a dokázal sa prispôsobiť stanoveným podmienkam trhu. V našej bakalárskej práci sme sa zaoberali analyzovaním základných faktorov vychádzajúcich z podnikateľskej analýzy. Do práce sme zakomponovali tabuľky, schémy členení, ale aj grafy vychádzajúce z analýzy sledovania jednotlivých faktorov. Predloženú bakalársku prácu sme rozčlenili do troch kapitol, pričom v prvej kapitole sa zaoberáme súhrnom teoretických poznatkov z danej problematiky. Venujeme sa základnej definíciám pojmov ako sú podnik, podnikanie, ciele, znaky a funkcie podniku. Ďalej sa v práci venujeme možnostiam znižovania a kvantifikácií podnikateľského rizika, čo je dôležité, ak si chce podnik zabezpečiť plynulý vývoj činnosti a prípadne odstrániť možnosť vzniku rizík. Stanovili sme základné členenie mikroprostredia, na základe ktorých sa podnikateľ dokáže prispôsobiť daným podmienkam trhu. V druhej kapitole sme si stanovili cieľ a metodiku práce. Stanovením cieľa možno rozumieť stanovenie predmetu analýzy a metodiky, ktorá predstavuje možnosť stanovenia prognóz na určité budúce obdobie. Posledná záverečná kapitola predstavuje výsledky našej práce, ktorú sme vykonali na základe nadobudnutých teoretických poznatkov. Na základe údajov čerpaných z výkazov a súvah sme vytvorili analýzu výnosov, nákladov, tržieb a pohľadávok. Tieto informácie nám dopomohli k tomu, aby sme dokázali spraviť zmenu v slede piatich rokov, definície príčin a zhodnotenie výsledkov práce.
Kľúčové slová:podnik a podnikanie, podnikateľské riziko, mikroprostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene