Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Potravinová bezpečnosť v krajinách V4
Autor: Bc. Beáta Detková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Hošková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Potravinová bezpečnosť v krajinách V4
Abstrakt:DETKOVÁ, Beáta: Potravinová bezpečnosť v krajinách V4 [Bakalárska práca]. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra ekonomiky. -- Školiteľ: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v študijnom programe Ekonomika podniku. SPU v Nitre, 2014. 62s. Cieľom bakalárskej práce je definovať problematiku potravinovej bezpečnosti a s tým súvisiacu potravinovú sebestačnosť v krajinách V4. Práca sa zameriava na stanovenie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti v krajinách V4, obsahuje štruktúru pôdneho fondu, dovozu a vývozu, z toho vypočítaného salda, produkcie a spotreby, ktoré sú zobrazené v jednotlivých grafoch a tabuľkách. Výsledkom riešenia danej problematiky je stanovenie úrovne sebestačnosti v jednotlivých krajinách V4. Nemenej dôležité je spomenutie dodržiavania systémov ochrany bezpečnosti potravín HACCP a RASFF a postoja EÚ k bezpečnosti a sebestačnosti jej členských štátov.
Kľúčové slová:potravinová bezpečnosť, sebestačnosť krajín V4, HACCP, RASFF

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene