Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Mária Farkašová, PhD.
Identification number: 1305
University e-mail: maria.farkasova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Mathematics (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dezider Agóč
Zhodnotenie marketingového mixu vybraného podniku
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Beňatinský
Zhodnotenie zvláštnosti a prínosov cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Bírová
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Buček
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Buček
Marketingový plán vybraného podniku
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Dršková
Podniková kultúra vybraného subjektu
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radoslava Ďurišová
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Farkaš
Nezamestnanosť a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Filová
Regionálne problémy na trhu práce v Slovenskej republike
April 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabína Gaľová
Nezamestnanosť a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Hajnovič
Úroveň hospodárenia domácností v jednotlivých krajoch SR
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Hívešová
Vývoj slovenského trhu práce od vstupu do EÚ
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hrnčár
Hospodársky výsledok ako ukazovateľ merania a hodnotenia výkonnosti podniku
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karolína Hrušková
Komunikácia ako základ motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Rudolf Hudec
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
April 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Hybbenová
Manažment konkurencieschopnosti vybraného turistického mikroregiónu
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Chudá
Vplyv zahranično-obchodnej politiky Slovenskej republiky na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditami
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Illésová
Zhodnotenie dodávateľsko-odberateľského reťazca vo vertikále výroby a spracovania ovocia a zeleniny
April 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Jacko
Kryptomeny ako novodobý nástroj cenovej politiky
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Janči
Internetový marketing vybraného podnikateľského subjektu
April 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Andrea Kováčová
Podpora predaja na trhu s ovocím
April 2020Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Kováčová
Vývojové tendencie v rozvoji cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne SR
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Kubek
Nákupné správanie spotrebiteľa v prostredí elektronického obchodu
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Lisická
Nezamestnanosť a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Maceková
Zhodnotenie podnikateľských aktivít vo vybranom potravinárskom podniku
May 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Macíková
Analýza súčasného stavu a využitia ubytovacích zariadení cestovného ruchu v horských oblastiach SR
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Machovič
Analýza nezamestnanosti a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Majerová
Zhodnotenie vybraných makroekonomických ukazovateľov SR
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Marko
Vplyv zahraničnoobchodnej politiky SR na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditami
April 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Aneta Maťašeová
Využitie finančnej matematiky v ekonomickej praxi
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Maťašeová
Využitie finančnej matematiky v ekonomickej praxi
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Novotná
Zhodnotenie zvláštnosti a prínosov cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Oršulíková
Využitie matematicko-štatistických metód vo vybranom odvetví živočíšnej výroby
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Sopinská
Elektronický obchod prevádzkovaný vybranou firmou
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominika Stachová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
April 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristián Suchanovský
Tendencie a trendy zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mária Šipikalová
Životný štýl slovenských domácností
May 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Zaťková
Vývojové tendencie v spotrebe vybraných potravín v SR
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress