Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Mária Farkašová, PhD.
Identifikačné číslo: 1305
Univerzitný e-mail: maria.farkasova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra matematiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dezider Agóč
Zhodnotenie marketingového mixu vybraného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dávid Beňatinský
Celoplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravín
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Beňatinský
Zhodnotenie zvláštnosti a prínosov cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Bírová
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Buček
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Buček
Marketingový plán vybraného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erika Dršková
Podniková kultúra vybraného subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radoslava Ďurišová
Štýl vedenia ľudí a jeho vplyv na motiváciu zamestnancov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Filip Farkaš
Nezamestnanosť a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Filová
Regionálne problémy na trhu práce v Slovenskej republike
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabína Gaľová
Nezamestnanosť a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Hajnovič
Úroveň hospodárenia domácností v jednotlivých krajoch SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Hívešová
Vývoj slovenského trhu práce od vstupu do EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Hrnčár
Hospodársky výsledok ako ukazovateľ merania a hodnotenia výkonnosti podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Karolína Hrušková
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karolína Hrušková
Komunikácia ako základ motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Rudolf Hudec
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Hybbenová
Manažment konkurencieschopnosti vybraného turistického mikroregiónu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Chudá
Vplyv zahranično-obchodnej politiky Slovenskej republiky na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Illésová
Zhodnotenie dodávateľsko-odberateľského reťazca vo vertikále výroby a spracovania ovocia a zeleniny
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Jacko
Kryptomeny ako novodobý nástroj cenovej politiky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Janči
Internetový marketing vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Andrea Kováčová
Podpora predaja na trhu s ovocím
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Kováčová
Vývojové tendencie v rozvoji cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Kubek
Nákupné správanie spotrebiteľa v prostredí elektronického obchodu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Lisická
Nezamestnanosť a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Maceková
Zhodnotenie podnikateľských aktivít vo vybranom potravinárskom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Macíková
Analýza súčasného stavu a využitia ubytovacích zariadení cestovného ruchu v horských oblastiach SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Machovič
Analýza nezamestnanosti a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Majerová
Zhodnotenie vybraných makroekonomických ukazovateľov SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Marko
Vplyv zahraničnoobchodnej politiky SR na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Aneta Maťašeová
Využitie finančnej matematiky v ekonomickej praxi
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Aneta Maťašeová
Využitie finančnej matematiky v ekonomickej praxi
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Klaudia Michalčíková
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na Slovensku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Novotná
Zhodnotenie zvláštnosti a prínosov cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Oršulíková
Využitie matematicko-štatistických metód vo vybranom odvetví živočíšnej výroby
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Sopinská
Elektronický obchod prevádzkovaný vybranou firmou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Stachová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Suchanovský
Tendencie a trendy zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Mária Šipikalová
Životný štýl slovenských domácností
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lenka Zaťková
Vývojové tendencie v spotrebe vybraných potravín v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná