Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Identification number: 1306
University e-mail: maria.fazikova [at] uniag.sk
 

     
     
Projects     Publications
     
     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emese Ácsová
Dimenzie poznatkovej ekonomiky v Nitrianskom kraji
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Arpáš
Zmeny v kvalite života vo vidieckych obciach vo vybranom regióne
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Astalošová
Podmienky bývania a bytová politika vo vybranom regióne
April 2013Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Baráthová
MOŽNOSTI VYUŽITIA KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO POTENCIÁLU PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V NITRIANSKOM KRAJI
May 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Bartovičová
Rurálno – urbánne vzťahy na trhu práce vo vybranom regióne
May 2016Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Beláň
Potenciál lokálneho spotrebného trhu s agrokomoditami pre generovanie miestneho ekonomického rozvoja
April 2016
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Belohorcová
Podmienky bývania a bytová politika vo vybranom regióne
April 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Bielik
Ciele a potreby miestnych podnikateľov pri tvorbe rozvojových partnerstiev (na príklade mesta Rajec)
April 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lucia Borbélyová
Demografický vývoj v regiónoch SR
May 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Bottková
Ekonomická konkurencieschopnosť Nitrianskeho kraja
May 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Darnaiová
PHSR ako nástroj strategického riadenia v obciach v okrese Dunajská Streda
April 2013
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Deáková
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v rozdielnych typoch vidieckych obcí vo prechodnom type regiónu
April 2011
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. István Domin
Multiplikačný efekt obecného rozpočtu na miestny rozvoj v rôznych typoch obcí
May 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Drab
Možnosti podpory podnikania v oblasti cestovného ruchu
April 2016Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Dulíková
Využívanie nástrojov podpory miestneho ekonomického rozvoja vo vidieckych obciach vybraného regiónu.
May 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Dunda
Podpora energeticky úsporných systémov na vidieku
April 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Ďuriš
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v rozdielnych typoch vidieckych obcí v prechodnom type regiónu
April 2011
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Dušková
Možnosti využitia kultúrno-historického potenciálu regiónu hornej Nitry
May 2016
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Dušková
Potenciál regionálneho trhu s vybranými agrokomoditami v okrese Nitra
April 2018Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jevgenij Dynnikov
Sociálne funkcie multifunkčného poľnohospodárstva, možnosti a formy ich uplatňovania
April 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Frajková
Kompatibilita vzdelávacieho systému a potrieb trhu práce v Nitrianskom kraji
May 2012Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Gašparíková
Podnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvoja
April 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slávka Hagarová
Podmienky bývania a bytová politika v okrese Galanta
April 2013
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Halás
Multifunkčné farmy na Západnom Slovensku
May 2011Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marián Hamada, PhD.
Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
May 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Hercová
Podnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvoja
April 2019
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Horák
Analýza preferencií a potrieb obyvateľstva v obciach Žitavany, Obyce a Jedlove Kostolany
April 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lucia Horváthová
Európska územná spolupráca a jej prínos pre Euroregión Tatry
April 2015
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Possibilities of cooperation between the public and private sector in conditions of the rural town
April 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hujo
Ciele a potreby miestnych podnikateľov pri tvorbe rozvojových partnerstiev v meste Bytča
April 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Chvostíková
Využitie strategických plánovacích dokumentov v riadení rozvoja obcí v okrese Nové ámky
May 2012
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Petr Jiříček, PhD.
Hodnocení spoločenské efektivnosti regionálních rozvojových projektů financovaných z evropských fondů
September 2017Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ronald Kacz
Inštitucionálne zabezpečenie regionálnej politiky vo vybraných štátoch EÚ
April 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Klimašovská, DiS.
Ekonomická štruktúra Žilinského kraja v procese zmien
May 2018
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Klimašovská, DiS.
Faktory vzniku startupov vo vidieckom a urbanizovanom priestore v okrese Žilina
April 2020
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Kocsis
Podmienky vzniku a rozvoja inovačných aktivít na vidieku
April 2020
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adrián Kocsis
Vplyv malého a stredného podnikania na rozvoj okresu Komárno
May 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Adrián Kocsis
Vplyv malého a stredného podnikania na rozvoj okresu Komárno
April 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Natália Kočičková
Inštitucionálne podmienky vzniku a prevádzky malých fariem na Slovensku
April 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kollárová
Zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov v rozdielnych typoch vidieckych obcí v mikroregióne Cedron
May 2011
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zlatica Kuffová
Kompetencie obcí v oblasti nakladania s bioodpadom a formy ich zabezpečovania v Slovenskej republike a Spolkovej republike Nemecko
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Kyzeková
Multifunkčné poľnohospodárske podniky v mikroregióne Horné Kysuce
May 2011
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Irena Lacušková
Multifunkčné poľnohospodárstvo v okrese Zlaté Moravce
April 2011Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Simona Legárdová
Rozvojové možnosti a potreby obce Obyce
April 2018
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marek Lietava, PhD.
Synergia regionálnej politiky a politiky rozvoja vidieka v prostredí SR
May 2015Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Mániková
PHSR ako nástroj strategického riadenia v obciach v okrese Žarnovica
April 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Mariš, PhD.
Regionálna politika a podpora vidieckych regiónov v štátoch V-4
May 2013Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Melichová, PhD.
Priestorová dimenzia kreatívnej ekonomiky a jej aspekty vo vidieckych a periférnych regiónoch SR
May 2014
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Mésárošová
Rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva v regióne Podpoľanie
April 2011
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adrián Mihňák
Formovanie regionálnych odbytových trhov s agrokomoditami v okrese Bardejov.
June 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Minarovič
Formovanie regionálnych odbytových trhov s agrokomoditami v okrese Topoľčany
May 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Murínová
Formy rozvoja partnerstiev medzi poľnohospodárskymi podnikmi a obecnými samosprávami vo vidieckych obciach vybraného regiónu.
May 2012
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jakub Návarka
Multiplikačný efekt rybej farmy na miestny rozvoj
May 2018
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Návarka
Výrobkové reťazce a sieťové vzťahy poľnohospodárskych podnikov v regióne Zlaté Moravce
April 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Nedas
Štruktúrovanie ekonomickej základne v urbanizovanom a vo vidieckom priestore v rozdielnych typoch regiónov
April 2020Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jakub Novák
Možnosti využitia kultúrno-historického potenciálu vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
May 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mgr. Dana Nováková
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na efektívnosť výkonu miestnej samosprávy v rôznych typoch regiónov
May 2012
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Pastorková
Ekonomická konkurencieschopnosť krajov SR
April 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Polách
Európska územná spolupráca a jej prínos pre vybraný región
April 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Psotová
PHSR ako nástroj strategického riadenia v obciach mikroregiónu Dudváh
April 2013
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Romana Ružičková
Spolupráca obcí a developerov pre rozvoj územia
April 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Řezníčková
Rozvojové potreby a možnosti obce Podvysoká
April 2017
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Sedliaková
Využívanie nástrojov podpory miestneho ekonomického rozvoja vo vidieckych obciach vybraného regiónu.
May 2012Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Semková
Potenciál regionálneho trhu s vybranými agrokomoditami v okrese Kežmarok
April 2018
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Slaninová
Ekonomická konkurencieschopnosť okresov Trenčianskeho kraja
April 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Adela Solčianská
Zmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónu
May 2020
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrea Somorová
Rurálno – urbánne vzťahy na trhu práce vo vybranom regióne
May 2016
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Dominika Sondíková
Rurálno – urbánne vzťahy na trhu práce vo vybranom regióne
April 2016
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vincent Stoklas
Podmienky bývania a bytová politika v okrese Šaľa
April 2013
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Strapák
Návrh rozvojovej stratégie pre obec Machulince
April 2016
Displaying the final thesis
71.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Michal Strnál
Pridaná hodnota programu LEADER a jej hodnotenie
September 2022
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Michal Strnál
Sekundárne efekty programu LEADER a ich hodnotenie
May 2015
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Surovecová
Podmienky bývania a bytová politika v mikroregióne Dolná Nitra
April 2013
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Šeböková
Podmienky lokalizácie úspešných firiem na vidieku
May 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matúš Šesták
Typológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónoch
March 2020Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matúš Šesták
Využitie endogénneho rozvojového potenciálu firmami lokalizovanými v mikroregióne Termál
April 2018
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Šugrová
Determinanty inovačného správania sa malých a stredných priemyselných podnikov na vidieku
April 2011
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Šulganová
Podmienky bývania a bytová výstavba vo vybraných obciach v okrese Nitra
April 2012
Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eva Takáčová
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónov
April 2021
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Norbert Tóth
Štruktúra ekonomickej základne a špecializačné tendencie vo vybranom vidieckom regióne
April 2019
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Vaculčiaková
Multiplikačné efekty obecného rozpočtu na miestny rozvoj
April 2018
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Norbert Vajkai
Kriminalita mládeže na vidieku v okrese Komárno
April 2013
Displaying the final thesis
83.
Final thesis is submitted
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Varecha
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v regióne
September 2020
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Július Verbovský
Podmienky bývania a bytová politika vo vybranom regióne
April 2013
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Vojtek
Rozvojové možnosti a potreby malých fariem vo vybranom regióne
May 2015Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juliana Zaťková
Zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov v rozdielnych typoch vidieckych obcí vo vidieckom type regiónu, okres Bánovce nad Bebravou
April 2011Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Konstantia Zsarnaiová
Potenciál regionálneho trhu s vybranými agrokomoditami v okrese Rožňava
April 2018Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Zúziková
Využitie potenciálu krajiny na podnikanie v cestovnom ruchu v mikroregióne Termál
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress