Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Identifikačné číslo: 1306
Univerzitný e-mail: maria.fazikova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

          Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emese Ácsová
Dimenzie poznatkovej ekonomiky v Nitrianskom kraji
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Arpáš
Zmeny v kvalite života vo vidieckych obciach vo vybranom regióne
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Astalošová
Podmienky bývania a bytová politika vo vybranom regióne
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Baráthová
MOŽNOSTI VYUŽITIA KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO POTENCIÁLU PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V NITRIANSKOM KRAJI
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Bartovičová
Rurálno – urbánne vzťahy na trhu práce vo vybranom regióne
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamil Beláň
Potenciál lokálneho spotrebného trhu s agrokomoditami pre generovanie miestneho ekonomického rozvoja
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Belohorcová
Podmienky bývania a bytová politika vo vybranom regióne
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Bielik
Ciele a potreby miestnych podnikateľov pri tvorbe rozvojových partnerstiev (na príklade mesta Rajec)
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Borbélyová
Demografický vývoj v regiónoch SR
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Bottková
Ekonomická konkurencieschopnosť Nitrianskeho kraja
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Darnaiová
PHSR ako nástroj strategického riadenia v obciach v okrese Dunajská Streda
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Deáková
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v rozdielnych typoch vidieckych obcí vo prechodnom type regiónu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. István Domin
Multiplikačný efekt obecného rozpočtu na miestny rozvoj v rôznych typoch obcí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Drab
Možnosti podpory podnikania v oblasti cestovného ruchu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Dulíková
Využívanie nástrojov podpory miestneho ekonomického rozvoja vo vidieckych obciach vybraného regiónu.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Dunda
Podpora energeticky úsporných systémov na vidieku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Ďuriš
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v rozdielnych typoch vidieckych obcí v prechodnom type regiónu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Klaudia Dušková
Možnosti využitia kultúrno-historického potenciálu regiónu hornej Nitry
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Dušková
Potenciál regionálneho trhu s vybranými agrokomoditami v okrese Nitra
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jevgenij Dynnikov
Sociálne funkcie multifunkčného poľnohospodárstva, možnosti a formy ich uplatňovania
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Frajková
Kompatibilita vzdelávacieho systému a potrieb trhu práce v Nitrianskom kraji
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Gašparíková
Podnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvoja
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slávka Hagarová
Podmienky bývania a bytová politika v okrese Galanta
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Halás
Multifunkčné farmy na Západnom Slovensku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marián Hamada, PhD.
Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Hercová
Podnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvoja
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Horák
Analýza preferencií a potrieb obyvateľstva v obciach Žitavany, Obyce a Jedlove Kostolany
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Lucia Horváthová
Európska územná spolupráca a jej prínos pre Euroregión Tatry
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Possibilities of cooperation between the public and private sector in conditions of the rural town
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hujo
Ciele a potreby miestnych podnikateľov pri tvorbe rozvojových partnerstiev v meste Bytča
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Chvostíková
Využitie strategických plánovacích dokumentov v riadení rozvoja obcí v okrese Nové ámky
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Petr Jiříček, PhD.
Hodnocení spoločenské efektivnosti regionálních rozvojových projektů financovaných z evropských fondů
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ronald Kacz
Inštitucionálne zabezpečenie regionálnej politiky vo vybraných štátoch EÚ
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Alexandra Klimašovská, DiS.
Ekonomická štruktúra Žilinského kraja v procese zmien
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Klimašovská, DiS.
Faktory vzniku startupov vo vidieckom a urbanizovanom priestore v okrese Žilina
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adrián Kocsis
Podmienky vzniku a rozvoja inovačných aktivít na vidieku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adrián Kocsis
Vplyv malého a stredného podnikania na rozvoj okresu Komárno
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Adrián Kocsis
Vplyv malého a stredného podnikania na rozvoj okresu Komárno
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Natália Kočičková
Inštitucionálne podmienky vzniku a prevádzky malých fariem na Slovensku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kollárová
Zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov v rozdielnych typoch vidieckych obcí v mikroregióne Cedron
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zlatica Kuffová
Kompetencie obcí v oblasti nakladania s bioodpadom a formy ich zabezpečovania v Slovenskej republike a Spolkovej republike Nemecko
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Kyzeková
Multifunkčné poľnohospodárske podniky v mikroregióne Horné Kysuce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Irena Lacušková
Multifunkčné poľnohospodárstvo v okrese Zlaté Moravce
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Legárdová
Rozvojové možnosti a potreby obce Obyce
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Marek Lietava, PhD.
Synergia regionálnej politiky a politiky rozvoja vidieka v prostredí SR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Mániková
PHSR ako nástroj strategického riadenia v obciach v okrese Žarnovica
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Mariš, PhD.
Regionálna politika a podpora vidieckych regiónov v štátoch V-4
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Priestorová dimenzia kreatívnej ekonomiky a jej aspekty vo vidieckych a periférnych regiónoch SR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emília Mésárošová
Rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva v regióne Podpoľanie
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Mihňák
Formovanie regionálnych odbytových trhov s agrokomoditami v okrese Bardejov.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Minarovič
Formovanie regionálnych odbytových trhov s agrokomoditami v okrese Topoľčany
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Murínová
Formy rozvoja partnerstiev medzi poľnohospodárskymi podnikmi a obecnými samosprávami vo vidieckych obciach vybraného regiónu.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Návarka
Multiplikačný efekt rybej farmy na miestny rozvoj
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jakub Návarka
Výrobkové reťazce a sieťové vzťahy poľnohospodárskych podnikov v regióne Zlaté Moravce
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Nedas
Štruktúrovanie ekonomickej základne v urbanizovanom a vo vidieckom priestore v rozdielnych typoch regiónov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Novák
Možnosti využitia kultúrno-historického potenciálu vo vybraných obciach Nitrianskeho kraja
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Dana Nováková
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na efektívnosť výkonu miestnej samosprávy v rôznych typoch regiónov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Pastorková
Ekonomická konkurencieschopnosť krajov SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Polách
Európska územná spolupráca a jej prínos pre vybraný región
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Gabriela Psotová
PHSR ako nástroj strategického riadenia v obciach mikroregiónu Dudváh
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Romana Ružičková
Spolupráca obcí a developerov pre rozvoj územia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Řezníčková
Rozvojové potreby a možnosti obce Podvysoká
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Sedliaková
Využívanie nástrojov podpory miestneho ekonomického rozvoja vo vidieckych obciach vybraného regiónu.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Semková
Potenciál regionálneho trhu s vybranými agrokomoditami v okrese Kežmarok
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Slaninová
Ekonomická konkurencieschopnosť okresov Trenčianskeho kraja
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adela Solčianská
Zmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Andrea Somorová
Rurálno – urbánne vzťahy na trhu práce vo vybranom regióne
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Dominika Sondíková
Rurálno – urbánne vzťahy na trhu práce vo vybranom regióne
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vincent Stoklas
Podmienky bývania a bytová politika v okrese Šaľa
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Strapák
Návrh rozvojovej stratégie pre obec Machulince
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Michal Strnál
Pridaná hodnota programu LEADER a jej hodnotenie
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Strnál
Sekundárne efekty programu LEADER a ich hodnotenie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Surovecová
Podmienky bývania a bytová politika v mikroregióne Dolná Nitra
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslava Šeböková
Podmienky lokalizácie úspešných firiem na vidieku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Matúš Šesták
Typológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónoch
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Šesták
Využitie endogénneho rozvojového potenciálu firmami lokalizovanými v mikroregióne Termál
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Šugrová
Determinanty inovačného správania sa malých a stredných priemyselných podnikov na vidieku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Šulganová
Podmienky bývania a bytová výstavba vo vybraných obciach v okrese Nitra
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Eva Takáčová
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Norbert Tóth
Štruktúra ekonomickej základne a špecializačné tendencie vo vybranom vidieckom regióne
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Vaculčiaková
Multiplikačné efekty obecného rozpočtu na miestny rozvoj
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Norbert Vajkai
Kriminalita mládeže na vidieku v okrese Komárno
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lukáš Varecha, PhD.
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v regióne
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Július Verbovský
Podmienky bývania a bytová politika vo vybranom regióne
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Vojtek
Rozvojové možnosti a potreby malých fariem vo vybranom regióne
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juliana Zaťková
Zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov v rozdielnych typoch vidieckych obcí vo vidieckom type regiónu, okres Bánovce nad Bebravou
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Konstantia Zsarnaiová
Potenciál regionálneho trhu s vybranými agrokomoditami v okrese Rožňava
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Zúziková
Využitie potenciálu krajiny na podnikanie v cestovnom ruchu v mikroregióne Termál
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná