Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Identifikační číslo: 1306
Univerzitní e-mail: maria.fazikova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

     
Výuka     Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022
Zmluva o dielo
riešiteľ
23.07.2018
31.10.2018
2
 Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015
Štátne objednávky výskumu a vývoja
garant
01.01.2011
31.12.2011
3
 Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014Zmluva o dielo
garant
15.06.2015
31.12.2015
4
 Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2013
31.12.2015
5
 Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
6 Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ17.10.2014
31.12.2016
7 KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2011
31.12.2014
8
 Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
M. Fáziková
Štátne objednávky výskumu a vývoja
garant
01.01.2009
31.12.2010
9 Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiályInterreg Europe
riešiteľ
01.01.201731.12.2021
10
 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu
M. ChrenekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
27.01.2020
31.12.2022
11
 Multiplikačné efekty v novej ekonomike vidiekaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
31.12.2019
12
 Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore
Granty nadácií
garant15.06.201530.06.2017
13
 Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvojaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
14
 Nové vzťahy medzi producentmi a spotrebiteľmi poľnohospodárskych komodít v metropolitných územiach
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.2016
15.01.2016
15M. Fáziková
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant01.01.200831.12.2010
16
 Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky
M. Fáziková
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.01.200831.12.2010
17
M. FázikováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2015
28.09.2018
18 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. MoravčíkováOP Ľudské zdroje
garant obsahu a primeranosti vzdelávania, gestor a lektor
19.08.2013
31.07.2015
19
 Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach
M. FázikováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2010
31.12.2011

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý