Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Identification number: 1306
University e-mail: maria.fazikova [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Projects
     
     
     
     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisorType
Official roles
SinceUntil
1
 Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022
Zmluva o dielo
riešiteľ
07/23/2018
10/31/2018
2
 Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015
M. FázikováŠtátne objednávky výskumu a vývojasupervisor
01/01/2011
12/31/2011
3 Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014M. FázikováZmluva o dielosupervisor06/15/2015
12/31/2015
4
 Drivers of the Development of Rural RegionsM. Fáziková
VEGA
supervisor
01/01/2013
12/31/2015
5 Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchuJ. Jarábková
VEGA
riešiteľ01/01/200812/31/2010
6
 Influence of human and social capital on life quality in rural municipalities
VEGA
supervisor
01/01/2010
12/31/2011
7
 Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SRVEGA
riešiteľ
10/17/201412/31/2016
8 KRENAR Creative economy - national economic and regional conditions and incentives
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant01/01/2011
12/31/2014
9
 Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Štátne objednávky výskumu a vývoja
supervisor
01/01/200912/31/2010
10
 Models of social agriculture as an instrument of support to inclusive growth
VEGA riešiteľ
01/27/2020
12/31/2022
11 Multiplier Effects in New Rural EconomyM. Fáziková
VEGA
supervisor
01/01/2017
12/31/2019
12
 Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestoreGranty nadáciísupervisor06/15/201506/30/2017
13
 New approaches to teaching local economic and social development
KEGA
riešiteľ01/01/201812/31/2020
14Bilateral cooperationsupervisor
01/01/2016
01/15/2016
15
Interreg Europe
riešiteľ
01/01/2017
12/31/2021
16
 Regional dimension of the knowledge economyM. FázikováAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01/01/2008
12/31/2010
17
 Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
supervisor
01/01/2008
12/31/2010
18 Universities and economic development of regionsM. FázikováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant07/01/201509/28/2018
19
OP Ľudské zdroje
garant obsahu a primeranosti vzdelávania, gestor a lektor
08/19/2013
07/31/2015

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected