Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Identification number: 1306
University e-mail: maria.fazikova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisorType
Official roles
SinceUntil
1
 Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022
Zmluva o dielo
riešiteľ
07/23/2018
10/31/2018
2 Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015Štátne objednávky výskumu a vývojasupervisor
01/01/2011
12/31/2011
3
 Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014
Zmluva o dielo
supervisor
06/15/2015
12/31/2015
4
 Drivers of the Development of Rural Regions
M. FázikováVEGA
supervisor
01/01/2013
12/31/2015
5 Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchuJ. Jarábková
VEGA
riešiteľ
01/01/2008
12/31/2010
6
 Influence of human and social capital on life quality in rural municipalities
M. Fáziková
VEGA
supervisor01/01/2010
12/31/2011
7
 Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR
J. JarábkováVEGA riešiteľ10/17/2014
12/31/2016
8
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01/01/2011
12/31/2014
9
 Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
M. FázikováŠtátne objednávky výskumu a vývoja
supervisor
01/01/2009
12/31/2010
10
 Models of social agriculture as an instrument of support to inclusive growth
M. ChrenekováVEGA riešiteľ01/27/2020
12/31/2022
11 Multiplier Effects in New Rural Economy
VEGA
supervisor01/01/2017
12/31/2019
12
 Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore
M. Fáziková
Granty nadácií
supervisor
06/15/2015
06/30/2017
13
 New approaches to teaching local economic and social development
M. ChrenekováKEGA
riešiteľ
01/01/2018
12/31/2020
14Bilateral cooperationsupervisor
01/01/2016
01/15/2016
15
Interreg Europe
riešiteľ
01/01/2017
12/31/2021
16
M. FázikováAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVgarant
01/01/2008
12/31/2010
17
 Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVsupervisor
01/01/2008
12/31/2010
18 Universities and economic development of regions
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
07/01/2015
09/28/2018
19
 Vidiecka univerzita tretieho vekuOP Ľudské zdrojegarant obsahu a primeranosti vzdelávania, gestor a lektor08/19/201307/31/2015

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progresssubmitted
Inactive states:
completed
rejected