Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Identifikačné číslo: 1306
Univerzitný e-mail: maria.fazikova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba     Projekty     
     
     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022J. Jarábková
Zmluva o dielo
riešiteľ
23.07.2018
31.10.2018
2
 Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015
M. FázikováŠtátne objednávky výskumu a vývojagarant
01.01.2011
31.12.2011
3
 Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014
Zmluva o dielogarant
15.06.2015
31.12.2015
4
 Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónovM. Fáziková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2013
31.12.2015
5 Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchuVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
6
 Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SRVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
17.10.2014
31.12.2016
7 KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimulyM. FázikováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2011
31.12.2014
8
 Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
M. FázikováŠtátne objednávky výskumu a vývojagarant
01.01.2009
31.12.2010
9
 Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály
Interreg Europe
riešiteľ
01.01.2017
31.12.2021
10
 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu
M. Chreneková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
27.01.202031.12.2022
11
 Multiplikačné efekty v novej ekonomike vidiekaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2017
31.12.2019
12
 Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore
Granty nadácií
garant15.06.201530.06.2017
13
 Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
14
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2016
15.01.2016
15M. FázikováAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVgarant01.01.200831.12.2010
16 Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomikyM. FázikováAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.01.2008
31.12.2010
17 Univerzity a ekonomický rozvoj regiónovM. Fáziková
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant01.07.2015
28.09.2018
18
 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. MoravčíkováOP Ľudské zdroje
garant obsahu a primeranosti vzdelávania, gestor a lektor
19.08.2013
31.07.2015
19
 Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach
M. FázikováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2010
31.12.2011

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý