Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Identifikačné číslo: 1307
Univerzitný e-mail: roberta.stepankova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekanka - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Adamovská
Moderné trendy v tvorbe verejných priestorov vidieckych sídiel
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Adamovská
Zelená architektúra - komunikácia architekta so záhradným a krajinným architektom
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Janka Bačová
Dotvorenie verejných priestorov v mestskom sídle
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Benková
Záhradno-architektonické riešenie univerzitného areálu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Bohuš
Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - aspekty tvorby a záhradno-architektonické riešenie vybraného priestoru.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Bohuš
Záhradno-architektonické riešenie univerzitného areálu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paulína Brinichová
Moderná záhrada rodinného domu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Paulína Brinichová
Moderné trendy v záhradno-architektonickej tvorbe záhrad rodinných domov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Monika Butková, PhD.
PRIAMO POZOROVACIE METÓDY TVORBY UDRŽATEĽNÝCH VEREJNÝCH PRIESTOROV VIDIECKYCH SÍDIEL
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Dotvorenie verejných priestorov vidieckych sídiel- uplatnením priamo pozorovacích metód
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Miroslav Čibik
Univerzitný areál – udržateľná multifunkčná súčasť urbanizovaného priestoru sídla
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Mária Dobišová
Dotvorenie urbanizovaného priestoru vidieckeho sídla .
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Dravecká
Dotvorenie urbanizovaného priestoru vidieckeho sídla
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Dravecká
Tvorba verejných priestorov vidieckeho sídla
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Veronika Fusková, PhD.
Dažďové záhrady (rain gardens) - prostriedok udržateľného dizajnu urbanizovaných plôch
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Fusková, PhD.
Dotvorenie urbanizovaného prostredia – tvorba verejných priestorov v mestskom sídle
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Fusková, PhD.
Sadovnícko-architektonické úpravy sídliskových verejných priestorov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Hradňanský
Dotvorenie verejného priestoru v mestkom sídle
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Soňa Keresztesová, PhD.
Dotvorenie verejných priestorov vidieckych sídiel participatívno-plánovacími metódami
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Kurtis Kight, MBA
Dotvorenie verejných priestorov vidieckych sídiel
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Kmeťová
Verejné priestory vidieckeho sídla – typy, funkcie, princípy dotvorenia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kováčik
Dotvorenie urbanizovaného priestoru vidieckeho sídla
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Kováčiková
Dotvorenie urbanizovaného priestoru vidieckeho sídla
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Kováčiková
Uplatnenie princípov univerzálneho dizajnu pri tvorbe verejného priestoru vidieckeho sídla
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Terézia Marunová
Dotvorenie verejných priestorov vybraného sídla
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Mészárosová
Dotvorenie verejných priestorov vybraného sídla
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Mészárosová
Možnosti rekreačno - športového využitia vidieckeho sídla Tvrdošovce
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Mičuch
Tvorba verejných priestorov vidieckeho sídla
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Michlíková
Moderná vidiecka záhrada pri rodinnom dome
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Orolínová
Moderné trendy v záhradno-architektonickej tvorbe záhrad rodinných domov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Orolínová
Záhradno-architektonické riešenie priestorov špeciálneho výchovno vzdelávacieho zariadenia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Janka Pintová
Tvorba verejných priestorov vidieckeho sídla s využitím podporných nástrojov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Pochabová
Riešenie športovo-rekreačného areálu pri študentskom domove Mladosť.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Pochabová
Športovo-rekreačný univerzitný areál
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Žaneta Radačovská
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Žaneta Radačovská
Udržateľný spôsob plánovania sídelnej zelene v územno-plánovacích procesoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Slovinková
Tvorba verejných priestorov vidieckeho sídla
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Steffelová
Dotvorenie verejných priestorov vybraného sídla
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Suchánková
Tvorba súkromných a verejných priestorov zemných domov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Suchánková
Zelená architektúra.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šedová
Dotvorenie urbanizovaného priestoru vidieckeho sídla Podhorie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Šimuneková, PhD.
DOTVORENIE VEREJNÝCH PRIESTOROV VIDIECKÝCH SÍDIEL
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Škorvagová
Zelená architektúra
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Dominika Titková, PhD.
TVORBA UDRŽATEĽNÝCH VEREJNÝCH PRIESTOROV MESTSKÝCH SÍDIEL
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Uhlíková
Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - aspekty tvorby a záhradno-architektonické riešenie vybraného priestoru.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Uhlíková
Moderné trendy v záhradno-architektonickej tvorbe vidieckych záhrad
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná