Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Identification number: 1308
University e-mail: jozef.bojnansky [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Accountancy (FEM)
Chief official - Department of Accountancy (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Abrhanová
Majetková situácia v účtovníctve podnikateľov
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Adame, PhD.
Daňové a účtovné aspekty finančného riadenia malých a stredných podnikov
June 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Baková
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Božena Behinská
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Bleho
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Bobák
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nikola Cebáková
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jarmila Deáková
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jarmila Deáková
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Urban Dobrotina
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Ešeková
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Farkasová
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Forro
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Furdíková
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bronislava Gomes Všelková
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Halásová
Daň z pridanej hodnoty a jej aplikácia vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Laura Homolová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Horáčiková
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybranej účtovnej jednotky
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Viktória Horáčiková
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Hrašková
Odpisy - významná zložka nákladov na hospodársku činnosť
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Ivančík
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Simona Jóryová
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Kázmérová
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Nikoleta Kelemenová
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Kesegová
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kiesel
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
April 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kočí
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Kollárová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybranej účtovnej jednotky
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Krnáč
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
April 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Kunáš
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Kutálek
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Angelika Kútna, PhD.
Dopady jednotlivých druhov daní na činnosť subjektov poľnohospodárskej prvovýroby
August 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Látečka
Vybrané aspekty nákladového systému podniku
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Silvia Liktorová
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Gabriela Liščáková
Súvislosti vývoja dane z pridanej hodnoty a ekonomickej trestnej činnosti na území Slovenska
April 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Júlia Lomnická
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Lukáč
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
April 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Mináriková
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mokráň
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrián Murín
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Nikmonová
Účtovné odpisy ako dôležitá súčasť nákladov na hospodársku činnosť
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Darina Píšová
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eduard Pribul
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miriam Rajčová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2020Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Ralbovská
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miroslava Rokošná
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anita Rošková
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dagmara Rybanská
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Sýkora
Daň z pridanej hodnoty a jej aplikácia vo vybranom podnikateľskom subjekt
April 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Szonlajtnerová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
April 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Szonlajtnerová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Štaffenová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Tóthová
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
May 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Monika Vyhlídalová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
May 2020Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Windiš
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress