Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 1308
Univerzitný e-mail: jozef.bojnansky [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra účtovníctva (FEM)
Vedúci pracoviska - Katedra účtovníctva (FEM)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Abrhanová
Majetková situácia v účtovníctve podnikateľov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Adame, PhD.
Daňové a účtovné aspekty finančného riadenia malých a stredných podnikov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikola Baková
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Božena Behinská
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Marek Bleho
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Bobák
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Nikola Cebáková
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jarmila Deáková
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jarmila Deáková
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Urban Dobrotina
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Ešeková
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lenka Farkasová
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Forro
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Furdíková
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bronislava Gomes Všelková
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Halásová
Daň z pridanej hodnoty a jej aplikácia vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Laura Homolová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Horáčiková
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybranej účtovnej jednotky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Viktória Horáčiková
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Hrašková
Odpisy - významná zložka nákladov na hospodársku činnosť
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Ivančík
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Simona Jóryová
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kristína Kázmérová
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Nikoleta Kelemenová
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Kesegová
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Kiesel
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Kočí
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Kollárová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybranej účtovnej jednotky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Krnáč
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Štefan Kunáš
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Lukáš Kutálek
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Angelika Kútna, PhD.
Dopady jednotlivých druhov daní na činnosť subjektov poľnohospodárskej prvovýroby
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Milan Látečka
Vybrané aspekty nákladového systému podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Silvia Liktorová
Zhodnotenie vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Gabriela Liščáková
Súvislosti vývoja dane z pridanej hodnoty a ekonomickej trestnej činnosti na území Slovenska
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Júlia Lomnická
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Milan Lukáč
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Mináriková
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Mokráň
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adrián Murín
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Nikmonová
Účtovné odpisy ako dôležitá súčasť nákladov na hospodársku činnosť
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Darina Píšová
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eduard Pribul
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Miriam Rajčová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Ralbovská
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je odovzdanáBP
Autor: Miroslava Rokošná
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Anita Rošková
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dagmara Rybanská
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Sýkora
Daň z pridanej hodnoty a jej aplikácia vo vybranom podnikateľskom subjekt
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikola Szonlajtnerová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Nikola Szonlajtnerová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Štaffenová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Tóthová
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Monika Vyhlídalová
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Viliam Windiš
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná