Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Identification number: 1309
University e-mail: marian.kocner [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Accountancy (FEM)

Contacts
     
Lesson     Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martina Áčová
Tendencie získavania úverových zdrojov
May 2011Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Elena Babiarová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Elena Babiarová
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eva Babušíková
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Maroš Bača
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu.
May 2016
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Bartošková
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Berecová
Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominik Bohdal
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
May 2018
Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniel Bugoš
Analýza vybraných finančných nástrojov a ich pôsobenie na podnikateľské aktivity
May 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Bulla, PhD.
Hodnotenie hospodárnosti a ekonomická analýza činnosti subjektov územnej samosprávy
May 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Csupková
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Černoch
Vplyv verejného dlhu na ekonomický rast a infláciu
September 2019Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Čiffáry
Zhodnotenie príjmov rozpočtu obce Čeľadice
April 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Čiffáry
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
May 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Čiffáryová
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
May 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Danóczyová
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michal Duchoň
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Ďurčeková
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2016
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Farkaš
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu.
May 2015Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Barbora Fiľová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Fucsíková
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Gabrišová
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
May 2018Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Viktória Gilanová
Účtovanie príjmov a výdavkov v obci Lipová
May 2015Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Globanová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2018Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Grečmalová
Analýza vybraných finančných nástrojov a ich pôsobenie na podnikateľské subjekty
May 2012
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milena Gréčová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriam Gubelová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Henyigová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Natália Homolová
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Horváthová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2011
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Jamrichová
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2014
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Beatrix Jancsóová
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2020
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Jánošíková
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2015
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Javorková
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Kevélyová
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Kitašová
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
April 2018
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Kitašová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Klčová
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Kluvancová
Analýza vybraných finančných nástrojov a ich pôsobenie na podnikateľské aktivity
June 2012
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Kóňová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2013
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Kováčová
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
May 2019
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Krb
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
May 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petronela Kučarová
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Terézia Lališová
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
May 2020
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Lenčéšová
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Lukáčová
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Beáta Magová
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
May 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Majorová
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Maraková
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Mikleová
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Mináriková
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v poľnohospodárskom družstve Čakajovce a Dražovce
April 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Frederika Nemečková
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Petra Nováková, PhD.
Majetková a finančná situácia poľnohospodárskych podnikov v SR
April 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Ondrušová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Pažitná
Tendencie získavania úverových zdrojov
May 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adam Viktor Pereslenyi
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
May 2020
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Porubčanová
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu.
May 2015Displaying the final thesis
58.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Jozef Potkány
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
May 2019
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Sendreiová
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte.
May 2015
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miloš Skladaný
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte.
May 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jakub Stašík
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte.
May 2016
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Székelyová
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
May 2012Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lucia Szusztorová
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2015
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Ševčíková
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2013
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Ševčíková
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miriama Šilhavíková
Inventarizácia a účtovanie zásob vo vybranom podniku
May 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radka Širučková
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
May 2019
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Štítna
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Šulová
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
May 2018
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Ternovszká
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Tomeková
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
April 2011Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Trabalík
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
May 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Trenčanská
Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte.
May 2014
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miriama Turanovičová
Analýza vybraných finančných nástrojov a ich pôsobenie na podnikateľské aktivity
May 2012
Displaying the final thesis
75.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): JUDr. Igor Turuk, LL.M., MBA
Finančná kontrola a riadenie podnikov v agrosektore
September 2019Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samuel Uhlár
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu.
May 2015Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Uličná
Využívanie zmenky ako bankového nástroja v poľnohospodárskej praxi.
May 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zita Vajdová
Využívanie zmenky ako bankového nástroja v poľnohospodárskej praxi.
May 2014
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Iveta Valentová
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2013
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Zbiňovcová
Zhodnotenie účtovných informácií v riadení podniku
May 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Žovinová
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
May 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress