Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Identifikačné číslo: 1310
Univerzitný e-mail: milan.kucera [at] uniag.sk
 
docent - Katedra účtovníctva (FEM)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Adamove
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Baláška
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Balážiová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Balcová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Baleková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Mária Bátoreková
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mária Bojňanská
Zdokonaľovanie podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Júlia Budzáková
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Cebová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriel Csicseri
Inovácie ekonomického softvéru Pohoda
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Gabriel Csicseri
Využitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sofia Demajová
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Sofia Demajová
Zdokonaľovanie podsystému pracovné sily vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Ďurkovič
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Ďurkovič
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lenka Ferancová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Gazdík
Skvalitňovanie podsystému Zvieratá v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Miriama Geierová
Zdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Grigová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Silvia Hajtolová
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vo vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Hobľáková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Erika Horňáková, PhD.
Manažérske rozhodovanie v podniku s podporou informačných systémov
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Viktória Hrehová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Pavlína Hrubšová
Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrea Hrušková
Riadenie podnikových procesov informačným systémom vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Igová
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Dominika Janíčková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Jánošíková
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcela Klenovská
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Kňazeová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Roman Kocian
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Kollárová
Zdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Filip Kopernický
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislava Kováčová
Zdokonaľovanie podsystému Účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Králik
Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Kubíková
Zdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Kučmáš
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Lehotaiová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Lisický
Zdokonaľovanie podsystému Účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Lukáčik
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michala Málková
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Igor Matejovič
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrícia Meričková
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrícia Mináriková
Zúčtovacie vzťahy v podvojnom účtovníctve
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Nikola Nekorancová
Zdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Némethová
Účtovnictvo vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikola Nosianová
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Páleník
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Janka Pavelková
Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Petra Pecková
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Petrincová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Poláčková
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Poláčková
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miloš Radošinský
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Režnák
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Schronková
Analýza a návrh na zdokonaľovanie podsystému Pracovné sily vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Terézia Slaninková
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Sliacka
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Sliacka
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vo vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Sobota
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Ševčíková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Šrámková
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Trsťan
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Tvrdík
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Alžbeta Udermanová
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Ufrla
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Natália Urbanová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriama Urminská
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Adriána Vargová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľubomír Vojvoda
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Katarína Zabadalová
Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Zemaníková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Soňa Zemaníková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná