Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Identifikačné číslo: 1310
Univerzitný e-mail: milan.kucera [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra účtovníctva (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Adamove
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Baláška
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Balážiová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Balcová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Baleková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Bátoreková
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Belička
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Bojňanská
Zdokonaľovanie podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Cebová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriel Csicseri
Inovácie ekonomického softvéru Pohoda
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Csicseri
Využitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sofia Demajová
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sofia Demajová
Zdokonaľovanie podsystému pracovné sily vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Ďurkovič
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Ďurkovič
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Ferancová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Gazdík
Skvalitňovanie podsystému Zvieratá v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miriama Geierová
Zdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Grigová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Hajtolová
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vo vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Hobľáková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Erika Horňáková, PhD.
Manažérske rozhodovanie v podniku s podporou informačných systémov
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Viktória Hrehová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavlína Hrubšová
Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Hrušková
Riadenie podnikových procesov informačným systémom vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Igová
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Dominika Janíčková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Jánošíková
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Klenovská
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lenka Kňazeová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roman Kocian
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Kollárová
Zdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Kopernický
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislava Kováčová
Zdokonaľovanie podsystému Účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Králik
Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Kubíková
Zdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Kučmáš
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Lehotaiová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Lisický
Zdokonaľovanie podsystému Účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Lukáčik
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michala Málková
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Igor Matejovič
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrícia Meričková
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrícia Mináriková
Zúčtovacie vzťahy v podvojnom účtovníctve
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikola Nekorancová
Zdokonaľovanie podsystému Mzdy vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Némethová
Účtovnictvo vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Nosianová
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Patrik Páleník
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Janka Pavelková
Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Pecková
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Petrincová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Poláčková
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Poláčková
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miloš Radošinský
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Režnák
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Schronková
Analýza a návrh na zdokonaľovanie podsystému Pracovné sily vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Terézia Slaninková
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Sliacka
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Sliacka
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vo vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Sobota
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Ševčíková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Šrámková
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Trsťan
Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Tvrdík
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Alžbeta Udermanová
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Ufrla
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Urbanová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Urminská
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adriána Vargová
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľubomír Vojvoda
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Zabadalová
Zdokonaľovanie podsystému Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Zemaníková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Zemaníková
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná