Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
Identification number: 1313
University e-mail: lubica.bartova [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Projects
     
     Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Bédiová
Nestabilita výsledkov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov SR
April 2017Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Behan
Agropotravinársky obchod EÚ s Kanadou
April 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Budzáková
Plán výberu poľnohospodárskych podnikov do ISPÚ SR so zohľadnením ich regionálnej štruktúry
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Remitencie v nových členských krajinách EÚ
May 2019
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dzuro
Agropotravinársky export SR po vstupe do EÚ
May 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Fides
Agropotravinársky obchod SR po vstupe do EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Barbora Hlavinová
Účasť poľnohospodárskych podnikov v odbytových organizáciách výrobcov
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Hlinková
VPLYV KRÍZY NA ZAMESTNANOSŤ VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ
May 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Hybbenová
Faktory členstva poľnohospodárskych podnikov SR v odbytových organizáciách výrobcov
April 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Chomjak
Efekty členstva poľnohospodárskych podnikov v odbytových organizáciách
April 2019
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Janovičová
Odhad a hodnotenie efektov členstva poľnohospodárskych podnikov SR v odbytových organizáciách
May 2020
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Janovičová
Príjmová nerovnosť vo vybraných členských krajinách EÚ
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Káploczká
ALTERNATÍVNE PLÁNY VÝBERU PODNIKOV DO FADN SR. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
May 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karolína Klementová
VPLYV ŠTRUKTÚRY REGIONÁLNEJ EKONOMIKY NA REGIONÁLNU ZAMESTNANOSŤ V SR
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Kmeťová
Analýza investičného správania sa poľnohospodárskych podnikov v SR
April 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Veronika Kónyová, PhD.
Regionálna ekonomická špecializácia, koncentrácia a lokalizácia v SR so zameraním na poľnohospodárstvo
September 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Košařová, PhD.
Hodnotenie efektov investičnej podpory poľnohospodárskych podnikov SR
May 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jaroslava Košařová, PhD.
Vplyv investičnej podpory na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov v SR
September 2016
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Krutáková
Investičná podpora poľnohospodárskych podnikov v SR
April 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Kučmáš
Členstvo pestovateľov ovocia a zeleniny v odbytových organizáciách v SR
May 2020
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Annamária Lukáčová
Vývoj počtu zamestnancov v regiónoch SR
May 2017Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivana Masaryková
Odbytové organizácie poľnohospodárskych výrobcov. Prípadová štúdia
May 2017
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Novota
Dekompozícia zmien obchodu Slovenska s vybranými agropotravinárskymi komoditami
April 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Sabína Paľagová
Plytvanie potravinami v SR
May 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Beáta Pátrovičová
KONKURENCIESCHOPNOSŤ ODVETVÍ VYBRANÝCH KRAJÍN EÚ
May 2014
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Melánia Rigóová
Agropotravinársky export Slovenska a Českej republiky do Veľkej Británie
April 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Saraka
Remitencie vo vybraných členských krajinách EÚ
April 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Sopinská
Členstvo poľnohospodárskych podnikov s ekologickým poľnohospodárstvom v odbytových organizáciách v SR
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Šmitala
Agropotravinársky obchod EÚ s USA
April 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Izabela Tomanová
Investičné správanie sa poľnohospodárskych podnikov. Prípadová štúdia
April 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Valašik
Špecializácia, koncentrácia a aglomeračné efekty v ekonomike SR
May 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Zemková, PhD.
Modelling of Regional Economic Relations in the Slovak Republic
August 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress