Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
Identification number: 1314
University e-mail: peter.fandel [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriána Angelmaier
Optimalizácia výrobnej štruktúry v potravinárskom podniku
April 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriam Bartošová
Agri-food Competitive Export Performance in EU Countries
April 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Analýza efektívnosti poľnohospodárskych podnikov s odvetvovou štruktúrou s využitím sieťovej DEA
September 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bezek
KOMPARATÍVNA ANALÝZA HODNOTENIA EFEKTÍVNOSTI V ODVETVÍ POĽNOHOSPODÁRSTVA – PARAMETRICKÝ A NEPARAMETRICKÝ PRÍSTUP
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Borčin
Je delenie poľnohospodárskych podnikov správna odpoveď na SPP po r. 2013? Ex ante analýza efektívnosti dezintegrácie.
April 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Červený
Vplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem: empirická analýza alternatívnych metodologických postupov
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Čičo
Modelovanie technologickej zmeny a celkovej produktivity poľnohospodárskych podnikov SR
April 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Ďuriášová
Meranie subvektorovej efektívnosti v poľnohospodárstve: metodologické a aplikačné prístupy
April 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Ďuriášová
Plánovanie personálu v nepretržitých prevádzkach s využitím lineárneho programovania
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Dzubriaková
Analýza technologickej zmeny v odvetví živočíšnej výroby neparametrickými metódami
April 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Florek
Analýza vývoja efektívnosti odvetvia poľnohospodárstva vo vybraných krajinách EU
April 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Florek
Faktory efektívnosti odvetvia poľnohospodárstva v nových štátoch EU
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elizabeta Glesková
Efektívnosť a koncentrácia v slovenskom poľnohospodárstve
April 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Grega
Návrh alternatívneho viacrozmerného hodnotenia podnikov v súťaži Top Agro Slovensko
April 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lukáš Jakubík
Manažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnosti
April 2021Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Krakovská
Hodnotenie eko-efektívnosti v poľnohospodárstve s využitím smerových dištančných funkcií
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľudmila Kučerová
Využitie metódy kritickej cesty v projektovom manažmente
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Ličková
Možnosti aplikácie Network DEA v hodnotení výkonnosti poľnohospodárskych podnikov
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Löbb
Komparatívna analýza softvérových systémov pre riešenie modelov DEA
March 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Lőrinczová
Metodologické a aplikačné aspekty merania zmeny produktivity použitím Malmquistových indexov a Luenbergerovych indikátorov
April 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Annamária Lukáčová
Analýza vývoja výkonnosti mliečnych fariem v SR pomocou triedy dynamických Luenbergerovych indikátorov produktivity
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Macíková
Analýza programovej a manažérskej efektívnosti podnikov s využitím MEA a DEA
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viola Magová
Analýza vplyvu vybraných externých faktorov na efektívnosť poľnohospodárskych podnikov
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Maruniaková
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov s využitím dištančných funkcií
April 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Masaryková
Produktivita, technická efektívnosť a technologická zmena v slovenskom poľnohospodárstve v období 2006-2014: Aplikácia Färe-Primontovho indexu
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Miklošová
Hodnotenie efektívnosti podnikov za predpokladu prítomosti nepresných dát.
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mikuš
Analýza efektívnosti poľnohospodárskych podnikov radiálnymi a neradiálnymi modelmi DEA
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Mikuš
Využitie matematického programovania v procese benchmarkingu
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Mottajcseková
Hodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov s využitím bootstrappingu v DEA technikách
April 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Mottajcseková
Uplatnenie absolventov ASR, KMI, KMaI a KME v praxi
April 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Országh
Dekompozícia indexu zmeny celkovej produktivity – neparametrický prístup
April 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Pátrovičová
Metodologické a aplikačné aspekty merania subvektorovej efektívnosti
April 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Ráczová
Alternatívne prístupy k tvorbe rebríčkov TREND TOP metodológiou DEA
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Natália Režová
Meranie eko-efektívnosti poľnohospodárskej výroby v SR - aplikácia smerových dištančných funkcií
April 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karolína Rusňáková
Hodnotenie eko-efektívnosti krajín EÚ v sektore poľnohospodárstva
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Seneši
Je technická zmena v slovenskom poľnohospodárstve Hicks-neutrálna?
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Schlarmannová
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBA
May 2021Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miriam Slabá
Vplyv dotácií na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov - inputovo špecifický prístup
April 2020Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Slovíková
HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV POMOCOU NEPARAMETRICKÉHO PRÍSTUPU (ANALÝZA EFEKTÍVNOSTI Z ROZSAHU A VEĽKOSTI)
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Starovičová
Vplyv špecializácie na efektívnosť zo zamerania a efektívnosť z rozsahu v slovenskom poľnohospodárstve
April 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sýkora
Identifikácia a kvantifikácia zdrojov neefektívnosti podnikov aplikáciou aditívnych a SBM modelov DEA
April 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Sýkora
Využitie lineárneho programovania vo viackriteriálnom rozhodovaní s preferovanými váhami kritérií
May 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Janka Mária Sztolariková
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím Solvera a VBA
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Šimončík
Viackriterálne rozhodovanie s riadenými váhami kritérií
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Šimončík
Viackriterálne rozhodovanie s riadenými váhami kritérií
April 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Šimončík
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárstva krajín EÚ - aplikácia smerových dištančných funkcií.
April 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Torda
Návrh systému pre vyhodnocovanie verejnej súťaže v prostredí MicrosoftŸ Excel metódami viackriteriálneho rozhodovania
April 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Zabadalová
Analýza vývoja efektívnosti a produktivity poľnohospodárskych podnikov z hľadiska vplyvu dotácií
April 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Zápražná
Využitie lineárneho programovania vo viackriteriálnom rozhodovaní
March 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Zbranek, PhD.
Spoločná poľnohospodárska politika a jej dopad na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov: aplikácia Malmquistových indexov a Luenbergerových indikátorov
June 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Zbranek, PhD.
Vplyv motivácie na výkonnosť zamestnancov
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress