Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
Identifikačné číslo: 1314
Univerzitný e-mail: peter.fandel [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Angelmaier
Optimalizácia výrobnej štruktúry v potravinárskom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriam Bartošová
Agri-food Competitive Export Performance in EU Countries
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Analýza efektívnosti poľnohospodárskych podnikov s odvetvovou štruktúrou s využitím sieťovej DEA
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bezek
KOMPARATÍVNA ANALÝZA HODNOTENIA EFEKTÍVNOSTI V ODVETVÍ POĽNOHOSPODÁRSTVA – PARAMETRICKÝ A NEPARAMETRICKÝ PRÍSTUP
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Borčin
Je delenie poľnohospodárskych podnikov správna odpoveď na SPP po r. 2013? Ex ante analýza efektívnosti dezintegrácie.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Červený
Vplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem: empirická analýza alternatívnych metodologických postupov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Čičo
Modelovanie technologickej zmeny a celkovej produktivity poľnohospodárskych podnikov SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Ďuriášová
Meranie subvektorovej efektívnosti v poľnohospodárstve: metodologické a aplikačné prístupy
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Ďuriášová
Plánovanie personálu v nepretržitých prevádzkach s využitím lineárneho programovania
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Dzubriaková
Analýza technologickej zmeny v odvetví živočíšnej výroby neparametrickými metódami
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Florek
Analýza vývoja efektívnosti odvetvia poľnohospodárstva vo vybraných krajinách EU
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Florek
Faktory efektívnosti odvetvia poľnohospodárstva v nových štátoch EU
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elizabeta Glesková
Efektívnosť a koncentrácia v slovenskom poľnohospodárstve
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Grega
Návrh alternatívneho viacrozmerného hodnotenia podnikov v súťaži Top Agro Slovensko
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Jakubík
Manažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnosti
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Krakovská
Hodnotenie eko-efektívnosti v poľnohospodárstve s využitím smerových dištančných funkcií
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľudmila Kučerová
Využitie metódy kritickej cesty v projektovom manažmente
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Ličková
Možnosti aplikácie Network DEA v hodnotení výkonnosti poľnohospodárskych podnikov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Löbb
Komparatívna analýza softvérových systémov pre riešenie modelov DEA
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Lőrinczová
Metodologické a aplikačné aspekty merania zmeny produktivity použitím Malmquistových indexov a Luenbergerovych indikátorov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Annamária Lukáčová
Analýza vývoja výkonnosti mliečnych fariem v SR pomocou triedy dynamických Luenbergerovych indikátorov produktivity
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Macíková
Analýza programovej a manažérskej efektívnosti podnikov s využitím MEA a DEA
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viola Magová
Analýza vplyvu vybraných externých faktorov na efektívnosť poľnohospodárskych podnikov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Maruniaková
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov s využitím dištančných funkcií
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Masaryková
Produktivita, technická efektívnosť a technologická zmena v slovenskom poľnohospodárstve v období 2006-2014: Aplikácia Färe-Primontovho indexu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Miklošová
Hodnotenie efektívnosti podnikov za predpokladu prítomosti nepresných dát.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mikuš
Analýza efektívnosti poľnohospodárskych podnikov radiálnymi a neradiálnymi modelmi DEA
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Mikuš
Využitie matematického programovania v procese benchmarkingu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Mottajcseková
Hodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov s využitím bootstrappingu v DEA technikách
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Mottajcseková
Uplatnenie absolventov ASR, KMI, KMaI a KME v praxi
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Országh
Dekompozícia indexu zmeny celkovej produktivity – neparametrický prístup
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Pátrovičová
Metodologické a aplikačné aspekty merania subvektorovej efektívnosti
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Ráczová
Alternatívne prístupy k tvorbe rebríčkov TREND TOP metodológiou DEA
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Natália Režová
Meranie eko-efektívnosti poľnohospodárskej výroby v SR - aplikácia smerových dištančných funkcií
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Karolína Rusňáková
Hodnotenie eko-efektívnosti krajín EÚ v sektore poľnohospodárstva
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Seneši
Je technická zmena v slovenskom poľnohospodárstve Hicks-neutrálna?
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jana Schlarmannová
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBA
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miriam Slabá
Vplyv dotácií na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov - inputovo špecifický prístup
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Slovíková
HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV POMOCOU NEPARAMETRICKÉHO PRÍSTUPU (ANALÝZA EFEKTÍVNOSTI Z ROZSAHU A VEĽKOSTI)
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Starovičová
Vplyv špecializácie na efektívnosť zo zamerania a efektívnosť z rozsahu v slovenskom poľnohospodárstve
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Sýkora
Identifikácia a kvantifikácia zdrojov neefektívnosti podnikov aplikáciou aditívnych a SBM modelov DEA
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Sýkora
Využitie lineárneho programovania vo viackriteriálnom rozhodovaní s preferovanými váhami kritérií
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Janka Mária Sztolariková
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím Solvera a VBA
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Juraj Šimončík
Viackriterálne rozhodovanie s riadenými váhami kritérií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Juraj Šimončík
Viackriterálne rozhodovanie s riadenými váhami kritérií
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Šimončík
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárstva krajín EÚ - aplikácia smerových dištančných funkcií.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Torda
Návrh systému pre vyhodnocovanie verejnej súťaže v prostredí MicrosoftŸ Excel metódami viackriteriálneho rozhodovania
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Zabadalová
Analýza vývoja efektívnosti a produktivity poľnohospodárskych podnikov z hľadiska vplyvu dotácií
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Zápražná
Využitie lineárneho programovania vo viackriteriálnom rozhodovaní
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Zbranek, PhD.
Spoločná poľnohospodárska politika a jej dopad na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov: aplikácia Malmquistových indexov a Luenbergerových indikátorov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Zbranek, PhD.
Vplyv motivácie na výkonnosť zamestnancov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná