Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Identification number: 1315
University e-mail: zuzana.polakova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Adamčíková
Komparácia demografického vývoja v SR a ČR pred a po rozdelení spoločného štátu
April 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Bahelková
Vývoj natality a jej závislosť od vekovej štruktúry matiek v SR
April 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Magdaléna Benčatová
Vplyv investície Jaguar Land Rover na zamestnanosť v regióne
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Bojdová
Kúpyschopnosť obyvateľstva vo vybraných regiónoch SR
April 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Bombová
Analýza vývoja seniorskej populácie
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Bucskóová
Regionálne odlišnosti populačného vývoja poproduktívnej populácie v SR
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bianka Búšová
Obyvateľstvo vybraného regiónu z aspektu demografických ukazovateľov
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Búšová
Vývoj starobných dôchodkov v kontexte starnutia populácie
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Búšová
Demografický vývoj vidieckych regiónov SR
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Civáňová
Nezamestnanosť v krajinách európskej únie
April 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Civáňová
Vývojové zmeny evidovaných nezamestnaných vo vybranom regióne SR
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Cmoriková
Analýza a komparácia demografického vývoja rómskej populácie v regiónoch SR
April 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dária Čakajdová
Analýza uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky trvania nezamestnanosti vo vybraných regiónoch SR
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dária Čakajdová
Demografická analýza pracovnej sily vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Čatloch
Analýza ekonomickej aktivity obyvateľstva v regiónoch SR
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Dežőová
Ekonomická štruktúra slovenskej populácie, vývoj, perspektívy
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Dežőová
Vývoj kohortnej plodnosti v SR a komparácia s vybranými krajinami
April 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Dibalová
Analýza vývoja populácie Slovenskej republiky podľa ekonomickej aktivity
April 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Dibalová
Regionálne odlišnosti nezamestnanosti
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dočár
Porovnanie vybraných krajín z hľadiska demografických a ekonomických ukazovateľov
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Dzianová
Analýza vývoja mortality a jej príčin v SR.
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Dzianová
Demografický vývoj a jeho vplyv na zaťaženie produktívnej populácie vo vybranom regióne SR
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Ghanwiová
Analýza vývoja nezamestnanosti v Trnavskom regióne
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Grusman
Komparácia domácností z hľadiska príjmov a výdavkov
April 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Hatiarová
Vplyv vekovo-pohlavnej štruktúry na dopravnú nehodovosť v SR
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michaela Hladišová
Migrácia v krajinách EÚ
April 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Ilavský
Priestorová analýza nezamestnanosti v krajinách EU
April 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karin Jankovičová
Vývoj zamestnanosti v regiónoch Slovenskej republiky
May 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Jesenská
Migrácia, jej vplyv na ekonomickú situáciu krajín Európy
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Kamencayová
Analýza zahraničného obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkami
April 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Kloknerová
Analýza úmrtnosti slovenskej populácie podľa príčin smrti
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Kožuchová
Komparácia populácií SR a krajín EÚ z pohľadu demografického vývoja
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Kraslanová
Vývoj automobilového priemyslu v SR - dopady na zamestnanosť
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Krásová
Regionálna komparácia nezamestnanosti na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lenka Krenželoková
Vplyv sociálneho zabezpečenia na natalitu v Slovenskej republike
April 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sabina Kubičeková
Vývoj príjmov a výdavkov slovenských domácností
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kučesová
Analýza migrácie obyvateľstva v 21. storočí
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Lazareková
Demografická komparácia regiónov Slovenska
April 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lazíková
Vývoj príjmov a výdavkov slovenských domácností a komparácia medzi regiónmi
April 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Matejková
Demografická analýza obyvateľstva okresu Martin
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Misková
Demografická analýza Košického kraja
April 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Mizerová
Demografická analýza populácie Trnavského kraja
April 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Moravčíková
Vývojové zmeny evidovaných nezamestnaných vo vybraných regiónoch SR
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Mottajcseková
Vývoj cien vybraných poľnohospodárskych komodít
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karin Nemčková
Analýza demografického vývoja rómskej populácie
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Nosáľová
Regionálna zamestnanosť v SR z pohľadu demografických ukazovateľov.
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Parničan
Vývoj cien nehnuteľností v SR
April 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Pénzešová
Hodnotenie atraktívnosti turistických stredísk vo vybranom regióne SR
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Podhorská
Finančná a materiálna deprivácia domácností členských krajín Európskej únie
April 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Pokorná
Demografický vývoj a jeho vplyv na zaťaženie produktívnej populácie v SR
May 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Polovková
Demografická analýza Prešovského VÚC
April 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Prepelicová
Analýza nákladov na základné životné potreby populácií v rámci EÚ
April 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Prepelicová
Využitie viackriteriálneho hodnotenia pri kúpe nehnuteľnosti
May 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Ptáčková
Vývoj zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva v SR
April 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Ráczová
Analýza migračných tokov v roku 2015
May 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Rajnohová
Migrácia v SR
May 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Rajnohová
Priestorová diferenciácia zamestnanosti na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Sadloňová
Analýza rozvodovosti v SR
May 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Sahulčík
Demografický vývoj vybraných krajín EÚ
April 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Sahulčík
Komparatívna analýza demografického vývoja vybraných krajín EÚ
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Straková
Vývojové zmeny evidovaných nezamestnaných v regiónoch SR
May 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Spotrebiteľské správanie na trhu s mäsom a mäsovými výrobkami
September 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Vývoj a predikcia agrárnej zamestnanosti v krajinách EU
April 2016Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Šafranko
Diferenciácia nezamestnanosti z pohľadu regiónov SR
April 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Šebová
Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
May 2019Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šimurdová
Trendy pracovnej migrácie v EÚ
April 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Šišovská
Mortalita populácií vybraných krajín
April 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Tešlárová
Zamestnanosť v pôdohospodárstve a komparácia s ostatnými odvetviami NH
May 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Tkáč
Sociálne transfery v SR
May 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Filip Tkáč
Systém zdravotného poistenia v Slovenskej republike
April 2020Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Tomášová
Komparácia okresov SR z hľadiska vybraných demografických a ekonomických ukazovateľov
April 2017Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Töröková
Analýza pracovnej sily vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
May 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Váliková
Ekonomické a sociálne dopady starnutia na populáciu v SR
April 2013Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Veselovská
Sobášnosť a pôrodnosť v krajinách EÚ
April 2018Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Záňová
Analýza životnej úrovne a digitálnej ekonomiky v krajinách EÚ
April 2018Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Martina Zaťkovičová
Analýza nezamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ
May 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Norbert Zmajkovič
Analýza demografickej štruktúry zamestnancov vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
May 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Zobolová
Sektorová zamestnanosť v SR
April 2019Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Židóová
Komparácia SR a vybraných krajín sveta z hľadiska makroekonomických ukazovateľov
April 2019Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Žitníková
Analýza nezamestnanosti vo vybraných krajských mestách Slovenskej republiky
April 2016Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Žitníková
Analýza sobášnosti v SR
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress