Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Identifikačné číslo: 1315
Univerzitný e-mail: zuzana.polakova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Adamčíková
Komparácia demografického vývoja v SR a ČR pred a po rozdelení spoločného štátu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Bahelková
Vývoj natality a jej závislosť od vekovej štruktúry matiek v SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Magdaléna Benčatová
Vplyv investície Jaguar Land Rover na zamestnanosť v regióne
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Bojdová
Kúpyschopnosť obyvateľstva vo vybraných regiónoch SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klaudia Bombová
Analýza vývoja seniorskej populácie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sandra Bucskóová
Regionálne odlišnosti populačného vývoja poproduktívnej populácie v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bianka Búšová
Obyvateľstvo vybraného regiónu z aspektu demografických ukazovateľov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Búšová
Vývoj starobných dôchodkov v kontexte starnutia populácie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Búšová
Demografický vývoj vidieckych regiónov SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Civáňová
Nezamestnanosť v krajinách európskej únie
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Civáňová
Vývojové zmeny evidovaných nezamestnaných vo vybranom regióne SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Cmoriková
Analýza a komparácia demografického vývoja rómskej populácie v regiónoch SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dária Čakajdová
Analýza uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky trvania nezamestnanosti vo vybraných regiónoch SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dária Čakajdová
Demografická analýza pracovnej sily vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Čatloch
Analýza ekonomickej aktivity obyvateľstva v regiónoch SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Dežőová
Ekonomická štruktúra slovenskej populácie, vývoj, perspektívy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Dežőová
Vývoj kohortnej plodnosti v SR a komparácia s vybranými krajinami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Dibalová
Analýza vývoja populácie Slovenskej republiky podľa ekonomickej aktivity
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Dibalová
Regionálne odlišnosti nezamestnanosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Dočár
Porovnanie vybraných krajín z hľadiska demografických a ekonomických ukazovateľov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Dzianová
Analýza vývoja mortality a jej príčin v SR.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Dzianová
Demografický vývoj a jeho vplyv na zaťaženie produktívnej populácie vo vybranom regióne SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Ghanwiová
Analýza vývoja nezamestnanosti v Trnavskom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Grusman
Komparácia domácností z hľadiska príjmov a výdavkov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Hatiarová
Vplyv vekovo-pohlavnej štruktúry na dopravnú nehodovosť v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Hladišová
Migrácia v krajinách EÚ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Ilavský
Priestorová analýza nezamestnanosti v krajinách EU
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Karin Jankovičová
Vývoj zamestnanosti v regiónoch Slovenskej republiky
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Jesenská
Migrácia, jej vplyv na ekonomickú situáciu krajín Európy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Kamencayová
Analýza zahraničného obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkami
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Kožuchová
Komparácia populácií SR a krajín EÚ z pohľadu demografického vývoja
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Kraslanová
Vývoj automobilového priemyslu v SR - dopady na zamestnanosť
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Krásová
Regionálna komparácia nezamestnanosti na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lenka Krenželoková
Vplyv sociálneho zabezpečenia na natalitu v Slovenskej republike
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Sabina Kubičeková
Vývoj príjmov a výdavkov slovenských domácností
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Kučesová
Analýza migrácie obyvateľstva v 21. storočí
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Lazareková
Demografická komparácia regiónov Slovenska
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Matejková
Demografická analýza obyvateľstva okresu Martin
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Misková
Demografická analýza Košického kraja
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Mizerová
Demografická analýza populácie Trnavského kraja
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Moravčíková
Vývojové zmeny evidovaných nezamestnaných vo vybraných regiónoch SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Mottajcseková
Vývoj cien vybraných poľnohospodárskych komodít
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karin Nemčková
Analýza demografického vývoja rómskej populácie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Nosáľová
Regionálna zamestnanosť v SR z pohľadu demografických ukazovateľov.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Parničan
Vývoj cien nehnuteľností v SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aneta Pénzešová
Hodnotenie atraktívnosti turistických stredísk vo vybranom regióne SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Podhorská
Finančná a materiálna deprivácia domácností členských krajín Európskej únie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Pokorná
Demografický vývoj a jeho vplyv na zaťaženie produktívnej populácie v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Polovková
Demografická analýza Prešovského VÚC
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Prepelicová
Analýza nákladov na základné životné potreby populácií v rámci EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Prepelicová
Využitie viackriteriálneho hodnotenia pri kúpe nehnuteľnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Ptáčková
Vývoj zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva v SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Ráczová
Analýza migračných tokov v roku 2015
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Rajnohová
Migrácia v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Rajnohová
Priestorová diferenciácia zamestnanosti na Slovensku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Sadloňová
Analýza rozvodovosti v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Sahulčík
Demografický vývoj vybraných krajín EÚ
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Sahulčík
Komparatívna analýza demografického vývoja vybraných krajín EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Straková
Vývojové zmeny evidovaných nezamestnaných v regiónoch SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Spotrebiteľské správanie na trhu s mäsom a mäsovými výrobkami
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
Vývoj a predikcia agrárnej zamestnanosti v krajinách EU
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Šafranko
Diferenciácia nezamestnanosti z pohľadu regiónov SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Šebová
Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Šimurdová
Trendy pracovnej migrácie v EÚ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Šišovská
Mortalita populácií vybraných krajín
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Tešlárová
Zamestnanosť v pôdohospodárstve a komparácia s ostatnými odvetviami NH
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Tomášová
Komparácia okresov SR z hľadiska vybraných demografických a ekonomických ukazovateľov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Töröková
Analýza pracovnej sily vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Váliková
Ekonomické a sociálne dopady starnutia na populáciu v SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Veselovská
Sobášnosť a pôrodnosť v krajinách EÚ
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Záňová
Analýza životnej úrovne a digitálnej ekonomiky v krajinách EÚ
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mgr. Martina Zaťkovičová
Analýza nezamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Norbert Zmajkovič
Analýza demografickej štruktúry zamestnancov vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Zobolová
Sektorová zamestnanosť v SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Žitníková
Analýza nezamestnanosti vo vybraných krajských mestách Slovenskej republiky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Žitníková
Analýza sobášnosti v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná