Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Identification number: 1316
University e-mail: jozef.repisky [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

          Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Bartakovič
Tvorba a hodnotenie investičného zámeru výsadby ovocného sadu
May 2019Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Marek Behúl
Riešenie sekvenčných rozhodovacích problémov pomocou rozhodovacích stromov
May 2016Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Beláková
Zohľadnenie viacerých cieľov pri identifikácii optimálnej výrobnej štruktúry podniku
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Benko
The Economics of Fast Growing Trees in Slovakia
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. (FH) Michael Walter Burger, PhD.
An Economic and Technical Analysis of the Use of Gold on Connectors for Agricultural Technologies
August 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Čechvalová
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Annamária Dzurčaninová
Hodnotenie strategických zámerov za podmienok rizika
April 2018
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eliška Farbulová
Ekonomické zhodnotenie investičného zámeru pestovania chmeľu
April 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Farkašová
Identifikácia optimálnych rozhodnutí v konfliktných situáciách s využitím aparátu teórie hier
April 2011
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Frajka
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
April 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Gerhát
Tvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekte
May 2019Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Gieci
Identifikácia optimálnej výrobnej štruktúry hydinárskeho podniku
April 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Grácová
Tvorba investičného zámeru pomocou viacperiodického bilančného modelu
May 2013Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Grácová
Zhodnotenie investičných zámerov využitia biomasy so zohľadnením rizika.
April 2015
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Gutman
Viacperiodický simulačný model investičného zámeru výsadby vinohradov
April 2017Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Halmo
Optimalizácia výrobnej šruktúry poľnohospodárskeho podniku
May 2011
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Hamranová
Hodnotenie strategických zámerov v oblasti pestovania a spracovania vinnej révy
April 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hercegová
Optimalizácia výrobnej štruktúry podniku
April 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hlinková
Identifikácia optimálnych stratégií za podmienok neurčitosti s využitím aparátu teórie hier
April 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nina Chromá
Identifikácia marketingovej stratégie s využitím metód data miningu.
April 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Chromý
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Chromý
Kvantifikácia faktorov zmien zisku u trhových plodín rastlinnej výroby
May 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Erika Kmošková
Ekonomická analýza využitia biomasy pre potreby domácností vo vybranom regióne SR
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivan Kohút
Optimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom modelu lineárneho programovania
May 2019
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Filip Kopernický
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov
April 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Viera Kralinová
Zohľadnenie viacerých cieľov pri identifikácii optimálnej výrobnej štruktúry podniku
April 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Krpala
Identifikácia optimálnych rozhodnutí v konfliktných situáciách s využitím aprátu teórie hier.
April 2018
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Laššu
Hodnotenie strategických zámerov v oblasti živočíšnej výroby so zohľadnením rizika
April 2015
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Lehman
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Valentína Makarevičová
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk v chove ošípaných
April 2017
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alica Mikulášiková
Tvorba a hodnotenie investičných zámerov pomocou modelovej techniky
April 2020
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Nagyová
Tvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou simulačného modelu
April 2011
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karina Nedelčevová
Identifikácia optimálnych rozhodnutí v konfliktných situáciách s využitím aprátu teórie hier
April 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Polomská
Identifikácia optimálnych stratégií v konfliktných situáciách s využitím aparátu teórie hier
April 2019
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Polomská
Optimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Matthias Seitz, PhD., MBA
Online marketing success factors in the financial sector: An analysis of the impact of the internet and online marketing on agricultural insurance
September 2018
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Viktória Seresová
Identifikácia vhodnej výrobnej štruktúry potravinárskeho podniku
May 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Szekeresová
Analýza rizika investičného projektu vo vybranom podniku
April 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Ščavnická
Hodnotenie strategických zámerov za podmienok rizika (rozhodovacie stromy)
April 2016
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Šimončík
Komplexné hodnotenie variantov v multikriteriálnom rozhodovacom procese.
June 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. František Šiška
Tvorba modelu investičného zámeru výsadby ovocného sadu
April 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Šottníková
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
April 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Šušuková
ZOHĽADNENIE RÔZNYCH STRATEGICKÝCH CIEĽOV PRI STANOVENÍ VÝROBNEJ ŠTRUKTÚRY PODNIKU
April 2013Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Tóthová
Viacperiodický simulačný model pestovania a spracovania rýchlorastúcich drevín
April 2020
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Valuchová
Viacperiodický bilančný model investičného zámeru obstarania mechanizačných prostriedkov
April 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Valuchová
Viacperiodický optimalizačný model investičného rozhodovania
April 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Jasmínka Vargová
Tvorba a hodnotenie investičných zámerov pomocou modelovej techniky.
April 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jasmínka Vargová
Tvorba investičného zámeru výsadby vinohradov
May 2015
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Laura Veselovská
Hodnotenie strategických zámerov za podmienok rizika
April 2019
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Vnučko
Tvorba investičného zámeru výsadby ovocných sadov a zohľadnenie rizika pomocou simulačného modelu.
May 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Zaujecová, PhD.
Identifikácia optimálnych stratégií za podmienok neurčitosti s využitím aparátu teórie hier.
May 2015
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Zaujecová, PhD.
Identifikácia optimálnych výrobných štruktúr v kukuričných výrobných oblastiach SR a ČR za podmienok neurčitosti
April 2017
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martina Zaujecová, PhD.
Technicko-ekonomické zhodnotenie energetických zdrojov na výrobu elektrickej energie a tepla pri alternatívnych výrobných kapacitách
September 2020
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Žernovič
Optimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podnikateľského subjektu
April 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress