Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Identifikačné číslo: 1316
Univerzitný e-mail: jozef.repisky [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Vedúci pracoviska - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Bartakovič
Tvorba a hodnotenie investičného zámeru výsadby ovocného sadu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Behúl
Riešenie sekvenčných rozhodovacích problémov pomocou rozhodovacích stromov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Beláková
Zohľadnenie viacerých cieľov pri identifikácii optimálnej výrobnej štruktúry podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Benko
The Economics of Fast Growing Trees in Slovakia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Ing. (FH) Michael Walter Burger, PhD.
An Economic and Technical Analysis of the Use of Gold on Connectors for Agricultural Technologies
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Čechvalová
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Annamária Dzurčaninová
Hodnotenie strategických zámerov za podmienok rizika
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Farbulová
Ekonomické zhodnotenie investičného zámeru pestovania chmeľu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Magdaléna Farkašová
Identifikácia optimálnych rozhodnutí v konfliktných situáciách s využitím aparátu teórie hier
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Frajka
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Gerhát
Tvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Gieci
Identifikácia optimálnej výrobnej štruktúry hydinárskeho podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Grácová
Tvorba investičného zámeru pomocou viacperiodického bilančného modelu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Grácová
Zhodnotenie investičných zámerov využitia biomasy so zohľadnením rizika.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Gutman
Viacperiodický simulačný model investičného zámeru výsadby vinohradov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Halmo
Optimalizácia výrobnej šruktúry poľnohospodárskeho podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ivana Hamranová
Hodnotenie strategických zámerov v oblasti rastlinnej výroby so zohľadnením rizika
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hercegová
Optimalizácia výrobnej štruktúry podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hlinková
Identifikácia optimálnych stratégií za podmienok neurčitosti s využitím aparátu teórie hier
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Chromá
Identifikácia marketingovej stratégie s využitím metód data miningu.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Chromý
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Chromý
Kvantifikácia faktorov zmien zisku u trhových plodín rastlinnej výroby
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Kmošková
Ekonomická analýza využitia biomasy pre potreby domácností vo vybranom regióne SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivan Kohút
Optimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom modelu lineárneho programovania
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Kopernický
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Kralinová
Zohľadnenie viacerých cieľov pri identifikácii optimálnej výrobnej štruktúry podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Krpala
Identifikácia optimálnych rozhodnutí v konfliktných situáciách s využitím aprátu teórie hier.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Laššu
Hodnotenie strategických zámerov v oblasti živočíšnej výroby so zohľadnením rizika
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Lehman
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lucia Leskovská
Viacperiodický simulačný model pestovania a spracovania rýchlorastúcich drevín
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Lukáčová
Hodnotenie efektívnosti investičného zámeru rýchlo rastúcich drevín
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Valentína Makarevičová
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk v chove ošípaných
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Alica Mikulášiková
Tvorba a hodnotenie investičných zámerov pomocou modelovej techniky.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Nagyová
Tvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou simulačného modelu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Nedelčevová
Identifikácia optimálnych rozhodnutí v konfliktných situáciách s využitím aprátu teórie hier
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Polomská
Identifikácia optimálnych stratégií v konfliktných situáciách s využitím aparátu teórie hier
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Polomská
Optimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Matthias Seitz, PhD., MBA
Online marketing success factors in the financial sector: An analysis of the impact of the internet and online marketing on agricultural insurance
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Viktória Seresová
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Szekeresová
Analýza rizika investičného projektu vo vybranom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ščavnická
Hodnotenie strategických zámerov za podmienok rizika (rozhodovacie stromy)
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Šimončík
Komplexné hodnotenie variantov v multikriteriálnom rozhodovacom procese.
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Šiška
Tvorba modelu investičného zámeru výsadby ovocného sadu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Šottníková
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Šušuková
ZOHĽADNENIE RÔZNYCH STRATEGICKÝCH CIEĽOV PRI STANOVENÍ VÝROBNEJ ŠTRUKTÚRY PODNIKU
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Valuchová
Viacperiodický bilančný model investičného zámeru obstarania mechanizačných prostriedkov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Valuchová
Viacperiodický optimalizačný model investičného rozhodovania
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jasmínka Vargová
Tvorba a hodnotenie investičných zámerov pomocou modelovej techniky.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jasmínka Vargová
Tvorba investičného zámeru výsadby vinohradov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Laura Veselovská
Hodnotenie strategických zámerov za podmienok rizika
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Vnučko
Tvorba investičného zámeru výsadby ovocných sadov a zohľadnenie rizika pomocou simulačného modelu.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Zaujecová
Identifikácia optimálnych stratégií za podmienok neurčitosti s využitím aparátu teórie hier.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Zaujecová
Identifikácia optimálnych výrobných štruktúr v kukuričných výrobných oblastiach SR a ČR za podmienok neurčitosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martina Zaujecová
Technicko-ekonomické zhodnotenie energetických zdrojov na výrobu elektrickej energie a tepla pri alternatívnych výrobných kapacitách
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabit Zhumageldiuly Zhumagaliyev
Analysis of the leasing development as a form of attracting investments into corporations in the Republic of Kazakhstan
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Žernovič
Optimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podnikateľského subjektu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná