Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Identification number: 1317
University e-mail: zlata.sojkova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Árgyusi
Vplyv hospodárskej krízy na socio-ekonomickú diferenciáciu regiónov SR
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Búšová
Model predikcie spotrebiteľského správania
April 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Cupák, PhD.
Verifikácia ratingu krajín s aplikáciou klasifikačných metód
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Danko
Konvergenčné tendencie krajín EÚ z pohľadu ekonomického rastu
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivana Ďuricová
Vplyv hospodárskej krízy na socio-ekonomickú diferenciáciu regiónov SR
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Fusková, PhD.
Vplyv agrárnej politiky EÚ na strategické rozhodovanie poľnohospodárskych podnikov
Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Gabrhelová
Komparácia krajín Európy z hľadiska udržateľného rozvoja
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Galková
Analýza vybraných podielových fondov a optimalizácia portfólia
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Gutman
Regionálna komparácia nezamestnanosti na Slovensku
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Halmo
Analýza kvality života v krajinách Európskej únie
April 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Chovanec
The Debt Crisis in the European Union
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Chrenko, PhD.
Skúmanie udržateľného rozvoja krajín Európskej únie
August 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Juhaniaková
Skúmanie vývoja príjmových regionálnych disparít SR
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohuš Kollár, PhD.
Odhad modelu finančného zdravia poľnohospodárskych subjektov.
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Bohuš Kollár, PhD.
Skúmanie dopadov agrárnych politík na efektívnosť poľnohospodárskych subjektov
September 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Marcinčin
Komparácia krajín Európy z hľadiska vybraných demografických ukazovateľov
April 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Olejníková
Filozofia six sigma a jej aplikácia v praxi
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Osvald
Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
April 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Páleník
Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
April 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Palkovič, PhD.
Modelovanie rovnováhy na vybraných trhoch poľnohospodárskych komodít.
August 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Petrincová
Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte stratégie Európa 2020
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Pilo
Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eva Richterová, PhD.
Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
August 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Muhammad Sadiq, PhD.
Alternative Approaches to Investigation of Agricultural Farms Efficiency in Pakistan
August 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Saraka
Využitie neurónových sietí pri modelovaní vývoja finančných časových radov
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Simonics
Sociálna kohézia regiónov SR a ich potenciálny ekonomický rast
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Szőllőši
Návrh modelu hodnotenia úverovej spôsobilosti fyzických osôb
April 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Tomka
Analýza vývoja implementácie IKT v podnikoch na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Trubíniová
Komparatívna analýza krajín EÚ z hľadiska vybraných aspektov udržateľného rozvoja
April 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vereš
Komparatívna analýza vývoja HDP vo vybraných krajinách EÚ
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress