Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Identification number: 1317
University e-mail: zlata.sojkova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

     
     Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ján Árgyusi
Vplyv hospodárskej krízy na socio-ekonomickú diferenciáciu regiónov SR
May 2016
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Búšová
Model predikcie spotrebiteľského správania
April 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Cupák, PhD.
Verifikácia ratingu krajín s aplikáciou klasifikačných metód
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Danko
Konvergenčné tendencie krajín EÚ z pohľadu ekonomického rastu
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ivana Ďuricová
Vplyv hospodárskej krízy na socio-ekonomickú diferenciáciu regiónov SR
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martina Fusková, PhD.
Vplyv agrárnej politiky EÚ na strategické rozhodovanie poľnohospodárskych podnikov
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Gabrhelová
Komparácia krajín Európy z hľadiska udržateľného rozvoja
April 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Galková
Analýza vybraných podielových fondov a optimalizácia portfólia
April 2015Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Gutman
Regionálna komparácia nezamestnanosti na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Halmo
Analýza kvality života v krajinách Európskej únie
April 2013Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Chovanec
The Debt Crisis in the European Union
May 2012
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Chrenko, PhD.
Skúmanie udržateľného rozvoja krajín Európskej únie
August 2013
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ivana Juhaniaková
Skúmanie vývoja príjmových regionálnych disparít SR
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Bohuš Kollár, PhD.
Odhad modelu finančného zdravia poľnohospodárskych subjektov.
April 2014
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Bohuš Kollár, PhD.
Skúmanie dopadov agrárnych politík na efektívnosť poľnohospodárskych subjektov
September 2017Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Andrej Laco
Komparácia kvality života vo vybraných krajinách sveta
April 2021
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Marcinčin
Hodnotenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ
April 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Olejníková
Filozofia six sigma a jej aplikácia v praxi
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Osvald
Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
April 2016
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Páleník
Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
April 2014Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Palkovič, PhD.
Modelovanie rovnováhy na vybraných trhoch poľnohospodárskych komodít.
August 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Petrincová
Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte stratégie Európa 2020
April 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Pilo
Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
April 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eva Richterová, PhD.
Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov
August 2014Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Muhammad Sadiq, PhD.
Alternative Approaches to Investigation of Agricultural Farms Efficiency in Pakistan
August 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Saraka
Využitie neurónových sietí pri modelovaní vývoja finančných časových radov
May 2015
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Simonics
Sociálna kohézia regiónov SR a ich potenciálny ekonomický rast
May 2012Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Szőllőši
Návrh modelu hodnotenia úverovej spôsobilosti fyzických osôb
April 2015
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Tomka
Analýza vývoja implementácie IKT v podnikoch na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Trubíniová
Komparatívna analýza krajín EÚ z hľadiska vybraných aspektov udržateľného rozvoja
April 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Vereš
Komparatívna analýza vývoja HDP vo vybraných krajinách EÚ
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress