Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Identifikačné číslo: 1318
Univerzitný e-mail: dana.orszaghova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra matematiky (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra matematiky (FEM)

          Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Eva Boriková
Aplikácia metód predikcie finančnej situácie v podmienkach vybraného podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Bujdáková
Porovnanie cien a sortimentu biopotravín v ponuke obchodných reťazcov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Červený
Ekonomické aspekty preferencií spotrebiteľov pri nákupe mlieka a vybraných mliečnych produktov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Annamária Dzurčaninová
Príjmy a výdavky vysokoškolského študenta
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Forro
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu viniča hroznorodého a vína v SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Galabová
Operácie na menovom trhu – súčasť finančnej matematiky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jaroslav Grék
Realizácia matematických a ekonomických výpočtov pomocou voľne prístupných programov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Diana Kamenická
Finančné funkcie v MS Excel a ich použitie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Kamenická
Matematické, grafické a výpočtové nástroje balíka MS Excel a ich aplikácia v ekonómii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Kristína Latiková
Vplyv privátnej značky na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Lihan
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov výroby, predaja a spotreby na trhu s mliekom
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Scarlett Mazánová
Preferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Melicherová
Marketingová komunikácia vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Molnárová
Zhodnotenie faktorov rastu výkonnosti a ekonomickej bonity vo vybranom agrosubjekte
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Monika Nemcová
Vizuálny merchandising vo vybranej maloobchodnej prevádzke
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Kamil Olejár
Komparačný model cien vybraných potravinových produktov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Frederika Ondreášová
Vizuálny merchandising vo vybranej maloobchodnej prevádzke
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Friderika Pataiová
Elektronický obchod a skúsenosti spotrebiteľa
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Gabriela Petreková
Adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gabriela Petreková
Marketingový mix v podniku COOP Jednota Slovensko
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Juraj Ronec
Využitie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Strapecová
Marketingový mix vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Suková
Analýza nákladov domácnosti vo vybranom regióne
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Tkáčová
Vybrané faktory rozhodovania spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Nikoleta Tuhárska
Ceny potravinových produktov v rozhodovacom procese spotrebiteľa
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná