Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
Identification number: 1319
University e-mail: tomas.pechociak [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Mathematics (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Differential equations in mathematics education at the Faculty of Engineering SUA in Nitra
Pechočiak, Tomáš
Differential equations in mathematics education at the Faculty of Engineering SUA in Nitra. In Mathematics in education, research and applications. 5, 2 (2019), p. 93--97. ISSN 2453-6881.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
2.Differential equations in university education
Pechočiak, Tomáš -- Kecskés, Norbert -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Differential equations in university education.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 3756--3763. ISBN 978-84-09-14755-7.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
3.Ekogramotnosť a udržateľnosť - nové vízie reality a výzvy v reforme školstva
Pechočiaková Svitačová, Eva -- Pechočiak, Tomáš
Ekogramotnosť a udržateľnosť - nové vízie reality a výzvy v reforme školstva. In Academia. 30, 2 (2019), p. 4--15. ISSN 1335-5864.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
4.Matematika s aplikáciami.
Országhová, Dana -- Farkašová, Mária -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Pechočiak, Tomáš -- Matušek, Vladimír -- Kecskés, Norbert -- Drábeková, Janka
Matematika s aplikáciami. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 209 p. ISBN 978-80-552-2046-8.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
5.Separable differential equations in education at SUA Nitra
Pechočiak, Tomáš
Separovateľné diferenciálne rovnice vo vzdelávaní na SPU v Nitre: Separable differential equations in education at SUA Nitra.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 60--65. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/pechociak.pdf.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.