Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Levický, PhD.
Identifikační číslo: 131
Univerzitní e-mail: qlevicky [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

     Absolvent     
Závěrečná práce
     Orgány
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Manažérske a ekonomické faktory ekonomiky chovu včiel na Slovensku
Autor:
Pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Manažérske a ekonomické faktory ekonomiky chovu včiel na Slovensku
Abstrakt:V dizertačnej práci sme podrobili ekonomickej analýze chov včelstiev v podmienkach Slovenskej republiky a zároveň výstupy tohto agroodvetvia, ktoré sú predmetom jeho priamej a nepriamej úžitkovosti. Priama úžitkovosť chovu včelstiev spočíva v produkcii medu a ostatných včelích produktov a z pohľadu národnej ekonomiky markantne prispieva k rozvoju života vo vidieckej krajine. Exponovanejší význam odvetvia vychádza z nepriamej úžitkovosti včelstiev, ktorou je opeľovanie. Opeľovaciu činnosť včiel možno považovať za ekosystémovú službu, ktorá podporuje ekonomické aktivity a to tým spôsobom, že vystupuje ako intenzifikačný faktor strategických poľnohospodárskych plodín a špeciálnych odvetví rastlinnej výroby. Netrhovú hodnotu tvorí opeľovanie ako nenahraditeľný prvok zachovania a ochrany biodiverzity. Čiastkovým cieľom bolo na základe stanovenej metodiky odhadnúť hodnotu opeľovacej činnosti včiel. Včelárstvo v našich podmienkach je tradične nízko profesionalizované, čo má za následok, že absentujú potrebné údaje na vykonanie ekonomickej analýzy na podnikovej úrovni. Zásadným krokom preto bolo zostavenie a realizácia dotazníkového prieskumu pre získanie originálnych dát a názorového potenciálu na problematiku ekonomiky chovu včelstiev od prvovýrobcov. Analýzu súboru údajov získaných z dotazníkového prieskumu sme vykonali prostredníctvom vhodných štatistických metód. Informácie boli doplnené z riadených rozhovorov s kvalifikovanými odborníkmi zo včelárskeho výskumu i praxe. V závere práce vyhodnocujeme platnosť stanovených hypotéz a vyjadrujeme odporúčania v oblasti technológii, marketingu a nástrojov hospodárskej politiky.
Klíčová slova:
chov včelstiev, včelie produkty, produkčné ukazovatele, ekonomická analýza, hodnota opeľovacej činnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně