Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identification number: 1321
University e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Human Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Lesson          
     
Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Fouad Ali Abdullah Abdullah
Korelácia medzi stravovacími zvyklosťami a biochemickými parametrami vybranej populácie obyvateľov Irackého Kurdistanu
April 2013
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Balej
Analýza stravovacích zvyklosti vybranej časti populácie Nitrianskeho okresu
April 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mário Balej
Stravovacie zvyklosti vybranej časti populácie Nitrianskeho okresu
April 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Bede
Analýza zmien telesnej stavby pri silovom a vytrvalostnom tréningu
April 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alice Beňová
Redukcia telesnej hmotnosti pomocou zmeny stravovacích zvyklostí a výživových doplnkov
April 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bielik
Možnosti ovplyvnenia svalovej hmoty pomocou výživy a výživových doplnkov
April 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Boldišová
Výživa a nádorové ochorenia v oblasti hlavy a krku
May 2013Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Boldišová
Vzťah medzi výživou a nádorovými ochoreniami v oblasti hlavy a krku
March 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. et Bc. Mária Bujnovská
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôl
April 2018
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Čambálová
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k telesnej stavbe vybranej skupiny stredoškolákov
April 2020
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miriama Čurgaliová
Analýza životného štýlu ako faktoru vzniku obezity u detí
April 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Čurgaliová
Životný štýl ako faktor vzniku obezity u detí
May 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena El Hamwi
Vzťah základných lipidových parametrov a stravovacích návykov u hospitalizovaných pacientov na všeobecnej kardiologickej klinike NÚSCH Bratislava
March 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Feriancová
Analýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu
April 2019
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Nikola Gajdošová
Analýza stravovacích zvyklosti vybranej skupiny diabetikov
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eduard Galko
Epidemiológia fajčenia a užívania alkoholu u stredoškolskej mládeže
April 2011
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mariana Gregorová
Zdravá výživa s ohľadom na vek seniorov
April 2016Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Gyurcsovicsová
Antropometria a pohybová aktivita u študentov SŠ
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Gyurcsovicsová
Antropometrické vyšetrenia a pohybová aktivita u vybranej skupiny študentov SŠ
March 2013
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivan Haferník
Kardiovaskulárne ochorenia a vplyv výživy a spôsobu života jedinca na zdravie
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Denisa Hagarová
Analýza stravovacích zvyklostí vybranej skupiny detí základných škôl s ohľadom na obezitu
May 2014
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Hatalová
Analýza dostupnosti funkčných potravín v obchodných reťazcoch
April 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Hatalová
Funkčné potraviny vo výžive ľudí
May 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Hatalová
Fajčenie a užívanie alkoholu u študentov VŠ
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Hatalová
Fajčenie a užívanie alkoholu u vybranej skupiny študentov VŠ
March 2013
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Henczová
Analýza úrovne vedomostí vybranej časti populácie SR o osteoporóze a možných preventívnych opatreniach
April 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Hlavová
Antropometrické parametre a pohybová aktivita u študentov VŠ
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Hlavová
Antropometrické parametre a pohybová aktivita u vybranej skupiny študentov VŠ
March 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Hoffejová
Analýza stravovacích zvyklostí a životného štýlu zdravotných sestier
April 2019
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Hoffejová
Potravinové alergie
April 2016
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbara Horná
Analýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu
May 2018Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Horňáková
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov a laktózová intolerancia
April 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. et Ing. Katarína Hrivňáková
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôl
May 2017Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Klaudia Ilčíková
Vplyv nutričnej intervencie na vybrané biochemické parametre a telesnú hmotnosť
April 2019
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Kabátová
Celiakia, jej skríning, diagnostika a možnosti individuálnej dietetickej liečby
April 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Aneta Karácsonyiová
Analýza konzumácie mlieka vybranej časti populácie SR
April 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Aneta Karácsonyiová
Význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive človeka
May 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Katrenčíková
Účinok omega-3 mastných kyselín na patofyziologické parametre detí s depresívnou poruchou
April 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Klimešová
Výživa a výživové doplnky pri fitness a bodybuildingu
March 2013
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kmeťová, PhD.
Vzťah medzi antropometrickými parametrami, pohybovou aktivitou a stravovacími zvyklosťami u vybranej skupiny stredoškolákov
May 2012Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Krajňáková
Analýza stravovacích zvyklostí a rizikových faktorov pri osteoporóze
May 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Krak
Vplyv balansovanej výživy na vybrané antropometrické parametre probandov
April 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Krempaská
Vplyv výživy u pacientov s ochorením diabetes mellitus
April 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Kulifajová
Ovplyvniteľné faktory infarktu myokardu stravou
April 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Ing. Martina Lahučká
Analýza konzumácie sacharidov vo vybranej časti populácie nitrianského a trenčianskoho regiónu
April 2021
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ing. Martina Lahučká
Sacharidy a ich význam vo výžive človeka
May 2018
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adriana Ledníková
Konzumácia čerstvého ovocia a surovej zeleniny v stravovaní onkologického pacienta
March 2013
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Lehocká
Analýza stravovacích zvyklostí a telesnej stavby vybranej populácie stredoškolskej mládeže
April 2019Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Majdanová
Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení vyskytujúcich sa u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
April 2011Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Gabriel Mančík
Určenie korelácií medzi stravovacími zvyklosťami, hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnymi ochoreniami
April 2017
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Gabriel Mančík
Vzťah medzi stravovacími zvyklosťami, hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnymi ochoreniami
April 2013
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriel Mančík
Vzťah medzi stravovacími zvyklosťami, hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnymi ochoreniami
May 2015Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Juliana Mareková
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôl
April 2018
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Emma Mária Matyášová
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôl
April 2018Displaying the final thesis
55.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Emma Mária Matyášová
Analýza stravovania a životného štýlu žien v období gravidity.
April 2021
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Mihok
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôl
April 2018
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dana Mišíková
Analýza konzumácie funkčných potravín v SR
March 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michaela Mokrá
Prevencia ochoreni obehovej sustavy adekvatnou vyzivou
May 2016Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Olexáková
Antioxidačná kapacita niektorých našich hrozien a vín
March 2013Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Denisa Olexáková
Vplyv technologických postupov na obsah antioxidantov vo vínach
May 2011Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Onderčinová
Vzťah medzi antropometrickými parametrami, stravovacími návykmi a telesnou aktivitou u vybranej časti vysokoškolskej populácie
April 2011
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Oravcová
Stravovacie zvyklosti detí vybraných materských škôl
April 2011
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Hana Pompošová
Vplyv stravovacích zvyklostí, pohybovej aktivity a výživových doplnkov na redukciu telesnej hmotnosti
April 2017
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Patrik Režo
Analýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu
April 2019
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Rozkopalová
Analýza stravovacích zvyklosti, antropometrických parametrov a výkonnosti u vybranej populácii študentov stredných škôl
April 2018Displaying the final thesis
66.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Ružičková
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k telesnej stavbe, biochemickým a klinickým parametrom pacientov s pľúcnymi ochoreniami
May 2020
Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Zuzana Ružičková
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k telesnej stavbe, biochemickým a klinickým parametrom pacientov s pľúcnymi ochoreniami
April 2021
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Rybanská
Analýza stravovacích návykov u vybranej skupiny detí školského veku v regióne Topoľčany
April 2013Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Rybanská
Rozbor stravovacích návykov u vybranej skupiny detí školského veku v regióne Topoľčany
April 2015
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivona Šimon
Analýza antropometrických parametrov a výkonnosti vo vzťahu k obezite vo vybranej časti žiakov základných a stredných škôl Nitrianskeho kraja
March 2019
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivona Šimon
Analýza antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite vo vybraných častiach populácie SR
May 2017
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adrián Šipka
Analýza funkčných potravín na slovenskom trhu
April 2020
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Šovčíková
Obsah antioxidantov vo vybraných druhoch drobného ovocia
May 2011
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Šovčíková
Obsah antioxidantov vo vybraných druhoch nášho drobného ovocia
March 2013Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Štrbková
Výživa a pohybová aktivita študentov VŠ
May 2011
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Štrbková
Výživa a pohybová aktivita vybranej skupiny študentov VŠ
March 2013
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Taligová
Analýza diétnych systémov nemocníc SR a návrhy ich optimalizácie
May 2011
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslava Taligová
Analýza diétnych systémov vybraných nemocníc SR
March 2013Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miriama Tomková
Determinanty výživy vo vzťahu k výkonnosti u hádzanárov
March 2013
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Tóthová
Antropometria a pohybová aktivita u študentov SŠ
May 2011
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Tóthová
Antropometria a pohybová aktivita u vybranej skupiny študentov SŠ
March 2013Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jovan Trenchovski
Analýza stravovacích zvyklostí vybranej časti populácie obyvateľov Macedónskej republiky
March 2013
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Vojtek
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôl
April 2018
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Natália Vojteková
Analýza ponuky rastlinných olejov na našom trhu a ich vplyv na spotrebiteľov
May 2018
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Zabó
Analýza konzumácie výživových doplnkov vo vybranej časti populácie
April 2020
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Žakarovská
Srvátkové bielkoviny a ich vplyv na zdravie človeka
May 2018Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Žákovičová
Fajčenie a konzumácia alkoholu u vybraných študentov stredných škôl
March 2013
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Žákovičová
Fajčenie a užívanie alkoholu u študentov SŠ
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress